Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
756z dziś
4488z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usługi obsługi punktu alarmowo-dyspozycyjnego

Przedmiot:

Świadczenie usługi obsługi punktu alarmowo-dyspozycyjnego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jarocin
ul. Tadeusza Kościuszki 43
63-200 Jarocin
powiat: jarociński
tel: (62) 747 23 19 fax: (62) 747 24 15
biuro@wgpr.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Jarocin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usługi obsługi punktu alarmowo-dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Jarocin.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usługa polegać będzie na obsłudze punktu alarmowo-dyspozycyjnego na terenie Ośrodka Szkółkarsko- Nasiennego Nadleśnictwa Jarocin (ul. Poznańska 34).
Do obowiązków wykonawcy należy obsługa cyfrowego systemu obserwacji terenów leśnych (kamery tv)
i wykrywanie zagrożeń związanych z pożarami lasów, powiadamianie alarmowe, sporządzanie meldunków
i raportów, otwieranie i zamykanie drzwi do budynku i pomieszczenia, w którym znajduje się punkt alarmowo- dyspozycyjny przed rozpoczęciem i po zakończonym dyżurze.
Zamówienie wykonywane będzie w formie dyżurów. Harmonogram dyżurów określa Zamawiający. Wynagrodzenie realizowane będzie w formie ryczałtowej kwoty za każdy miesiąc.
Ponadto do obowiązków wykonawcy należy informowanie o wszelkich nieprawidłowościach związanych z funkcjonowaniem systemu oraz z zabezpieczeniem budynku PAD niezwłocznie Pana Krzysztofa Matysiaka (Tel. 606759219) w zakresie funkcjonowania systemu lub Pana Grzegorza Musiele (Tel. 606 759 236 ) w zakresie zabezpieczenia budynku.

Przedmiot zamówienia świadczony będzie według następującego harmonogramu: Dzień tygodnia godz. rozpoczęcia dyżuru godz. zakończenia dyżuru
Poniedziałek najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Wtorek najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Środa najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Czwartek najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Piątek najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Sobota najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
Niedziela,
święta najpóźniej do 9:00* do decyzji rejonowego PAD w Piaskach
- w przypadkach losowych lub przy wystąpieniu niekorzystnych warunków atmosferycznych Nadleśniczy, Zastępca Nadleśniczego, Pełnomocnicy Nadleśniczego lub Rejonowy PAD w Piaskach mogą odwołać dyżur w danym dniu.

Maksymalny wymiar czasu pracy dyżurnych w poszczególnych miesiącach
Miesiąc godz. rozpoczęcia dyżuru Maksymalna godz. zakończenia dyżuru
Marzec 9:00 18:00
Kwiecień 9:00 19:00
Maj 9:00 21:00
Czerwiec 9:00 21:00
Lipiec 9:00 21:00
Sierpień 9:00 20:00
Wrzesień 9:00 19:30
Październik 9:00 18:00

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej (wraz z dowodem opłacenia) najpóźniej w dniu podpisania umowy na kwotę co najmniej 300 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia. Nie przedstawienie polisy uznane będzie za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy.

Dokument nr: Z.270.8.2019

Składanie ofert:
III. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferty, należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej (zeskanowany formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami / oświadczeniami) na adres e-mail: biuro@wgpr.pl zatytułowana: "Oferta w ramach postępowania pn. Świadczenie usługi obsługi punktu alarmowo-dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa Jarocin"
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Termin złożenia oferty: do 14.03.2019 r. do godz. 08.00.
4. W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną należy wskazać osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym. Złożona oferta winna zawierać: cenę netto i cenę brutto za całość zamówienia. Ceny netto i brutto za każdy miesiąc należy wpisać na załączonym formularzu cenowym.

Wymagania:
II. KRYTERIA WYBORU OFERT
Zamawiający przy wyborze oferty kierować się będzie następującymi kryteriami:
1. Cena (waga 100%)

Nr kryterium: Wzór:
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie

Informacje dodatkowe:

a) Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
c) Ocena oferty wyrażona jest w punktach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od otwarcia ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.