Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3644z ostatnich 7 dni
14855z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy przyrodniczej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6
50-333 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 74 79 300, fax 71 75 85 741
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szacowanie kosztu wykonania ekspertyzy przyrodniczej na obszarze Natura 2000
Łęgi koło Chałupek PLH020104 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16
,,Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących
w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby inwentaryzacji
dodatkowych na obszarze Natura 2000 Łęgi koło Chałupek PLH020104.
W ramach ekspertyzy Wykonawca zinwentaryzuje obszar o powierzchni 13,7 ha
zlokalizowany poza gruntami będącymi w zarządzie Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Henryków).

Składanie ofert:
Termin i sposób składania wycen:
Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań częściowych, będących
przedmiotem zamówienia, należy składać w terminie do 14 marca 2019 r.
Wartość zamówienia jest kwotą ryczałtową - na podaną kwotę powinny składać się
wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Należy podać kwotę netto i brutto.
Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie
wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik do niniejszego badania
rynku.
Wypełniony formularz szacowania należy przesłać na adres e-mail
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl.

Wymagania:
Zamawiający przewiduje możliwość nakładania kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadań częściowych.

Uwagi:
Zadanie jest realizowane z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się
po oszacowaniu wartości zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Joanna Zając, e-mail joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl, tel. 71 74 79 319

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.