Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Poprawa bezpieczeństwa na ulicy

Przedmiot:

Poprawa bezpieczeństwa na ulicy

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG i TRANSPORTU w CZĘSTOCHOWIE
ul. Legionów 52
42-202 CZĘSTOCHOWA
powiat: Częstochowa
Telefon: 34 366 43 37
Województwo: śląskie
Miasto: CZĘSTOCHOWA
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DO
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:
Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego - BO

I. Opis przedmiotu zamówienia

Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego - BO

CPV: 45233220-7, 34992300-0

Dokument nr: MZDiT.ZP.3411-36/2019,

Składanie ofert:
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 18 do dnia 2019-03-14 do godz. 10:00.
b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: ,,Nazwa Wykonawcy; Zapytanie ofertowe na: Poprawa bezpieczeństwa na ul. Bardowskiego - BO. Znak sprawy: 36/2019; NIE OTWIERAĆ przed 2019 - 03 - 14 godz.10:30"

IV. Kontakt z wykonawcą

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia / umowy 30.06.2019

Wymagania:
II. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1. Wypełnienie i złożenie formularza oferty wraz z wypełnionym załącznikiem nr 4 do umowy ( kosztorys ofertowy).
2. Załączenie do oferty podpisanego ,,Oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania"
3. Załączenie podpisanej ,,klauzuli informacyjnej RODO"
V. INNE DANE
1. Kryteria oceny ofert:
a) Cena - 100%:
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

2. Wymagania co do zakresu zamówienia, które powinna obejmować oferowana przez Wykonawcę cena: zgodnie z załączonym wzorem umowy i kosztorysem ofertowym ( wypełniony załącznik nr 4 umowy).

Niniejsze zamówienie (zapytanie ofertowe) jest wyłączone spod stosowania ustawy z dnia
29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów potwierdzających uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszego zamówienia, jak również do dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (jeśli są wcześniej wymagane)

Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru ofert bez podania przyczyny.

Najpóźniej w dniu podpisania umowy należy przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu udokumentowania właściwej reprezentacji Wykonawcy.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1
mgr inż. KRZYSZTOF LUBOŃ - GŁOWNY SPECJALISTA WIRD
2
mgr inż. MAŁGORZATA NESTEROWICZ - KIEROWNIK WIRD

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.