Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyz przyrodniczych

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6
50-333 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 74 79 300, fax 71 75 85 741
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szacowanie kosztów wykonania ekspertyz przyrodniczych dla 10 obszarów
Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 ,,Inwentaryzacja
cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie
oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia
stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony
dla 10 obszarów Natura 2000 :
1) Chłodnia w Cieszkowie PLH020001,
2) Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007,
3) Kościół w Konradowie PLH020008,
4) Skałki Stoleckie PLH020012,
5) Sztolnie w Leśnej PLH020013,
6) Grądy w Dolinie Odry PLH020017,
7) Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020,
8) Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043,
9) Muszkowicki Las Bukowy PLH020068,
10) Las Pilczycki PLH020069.
1OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 15 następujących zadań częściowych:
Zadanie Typ ekspertyzy
Obszar Natura 2000
N1
Chiropterologiczna
Chłodnia w Cieszkowie PLH020001
N2
Chiropterologiczna
Kopalnie w Złotym Stoku PLH020007
N3
Chiropterologiczna
Kościół w Konradowie PLH020008
N4
Chiropterologiczna
Skałki Stoleckie PLH020012
N5
Chiropterologiczna
Sztolnie w Leśnej PLH020013
N6
Chiropterologiczna
Grądy w Dolinie Odry PLH020017
N7
Chiropterologiczna
Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020
N8
Chiropterologiczna
Przełom Nysy Kłodzkiej koło Morzyszowa PLH020043
N9
Chiropterologiczna
Muszkowicki Las Bukowy PLH020068
N10
Chiropterologiczna
Las Pilczycki PLH020069

Składanie ofert:
Termin i sposób składania wycen:
Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań częściowych, będących
przedmiotem zamówienia, należy składać w terminie do 14 marca 2019 r.
Wartość zamówienia jest kwotą ryczałtową - na podaną kwotę powinny składać się
wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Należy podać kwotę netto i brutto.
Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie
wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik do niniejszego badania
rynku.
Wypełniony formularz szacowania należy przesłać na adres e-mail
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl.

Wymagania:
Zamawiający przewiduje możliwość nakładania kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadań częściowych.

Uwagi:
Zadanie jest realizowane z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się
po oszacowaniu wartości zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Joanna Zając, e-mail joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl, tel. 71 74 79 319

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.