Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
4419z ostatnich 7 dni
16056z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyz przyrodniczych

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyz przyrodniczych

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Al. Jana Matejki 6
50-333 Wrocław
powiat: Wrocław
tel. 71 74 79 300, fax 71 75 85 741
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szacowanie kosztów wykonania ekspertyz przyrodniczych dla 17 obszarów
Natura 2000 na potrzeby projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 ,,Inwentaryzacja
cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie
oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych"
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje opracowanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia
stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony
dla 17 obszarów Natura 2000 :
1) Dębniańskie Mokradła PLH020002,
2) Dolina Łachy PLH020003,
3) Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010,
4) Grądy w Dolinie Odry PLH020017,
5) Dobromierz PLH020034,
6) Biała Lądecka PLH020035,
7) Dolina Widawy PLH020036,
8) Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039,
9) Masyw Ślęży PLH020040,
10) Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051,
11) Zagórzyckie Łąki PLH020053,
12) Ostoja nad Bobrem PLH020054,
13) Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055,
14) Góry Orlickie PLH020060,
15) Dzika Orlica PLH020061,
1OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
16) Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063,
17) Las Pilczycki PLH020069.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 15 następujących zadań częściowych:
Zadanie Typ ekspertyzy
Obszar Natura 2000
N1
Teriologiczna
Dolina Łachy PLH020003
Biała Lądecka PLH020035
N2
Ichtiologiczna

Piekielna Dolina koło Polanicy PLH020010
Dolina Widawy PLH020036
N3
Ichtiologiczna
Dębniańskie Mokradła PLH020002
N4
Ichtiologiczna
Ostoja nad Bobrem PLH020054
Dobromierz PLH020034
N5
Entomologiczna
Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055
Las Pilczycki PLH020069
Grodczyn i Homole koło Dusznik PLH020039
N6
Entomologiczna
Góry Orlickie PLH020060
N7
Entomologiczna
Irysowy Zagon koło Gromadzynia PLH020051
N8
Entomologiczna
Dębniańskie Mokradła PLH020002
N9
Entomologiczna
Masyw Ślęży PLH020040
N10
Entomologiczna
Ostoja nad Bobrem PLH020054
N11
Entomologiczna
Wrzosowiska Świętoszowsko-Ławszowskie PLH020063
N12
Entomologiczna
Dzika Orlica PLH020061
N13
Entomologiczna
Grądy w Dolinie Odry PLH020017
N14
Entomologiczna
Zagórzyckie Łąki PLH020053
N15
Malakologiczna
Zagórzyckie Łąki PLH020053

Składanie ofert:
Termin i sposób składania wycen:
Szacunkowe wyceny wykonania poszczególnych zadań częściowych, będących
przedmiotem zamówienia, należy składać w terminie do 14 marca 2019 r.
Wartość zamówienia jest kwotą ryczałtową - na podaną kwotę powinny składać się
wszystkie koszty związane z realizacją pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.
Należy podać kwotę netto i brutto.
Szacunkowe wyceny wykonania przedmiotu zamówienia należy składać w formie
wypełnionego formularza szacowania, który stanowi załącznik do niniejszego badania
rynku.
Wypełniony formularz szacowania należy przesłać na adres e-mail
joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl.

Wymagania:
Zamawiający przewiduje możliwość nakładania kar umownych za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie umowy - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia,
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia.
Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu zadań częściowych.

Uwagi:
Zadanie jest realizowane z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Zapytanie składane jest w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia
i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
a odpowiedź na zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Właściwe postępowanie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty odbędzie się
po oszacowaniu wartości zamówienia.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Joanna Zając, e-mail joanna.zajac.wroclaw@rdos.gov.pl, tel. 71 74 79 319

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.