Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego

Przedmiot:

Zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
powiat: opoczyński
Tel.: 44 756 - 15 - 22
budownictwo@mniszkow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Mniszków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup wraz z transportem kruszywa kamiennego dla potrzeb remontu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Mniszków w 2019 roku.
Zakres zadania obejmuje:
1. dostawę kruszywa w następujących asortymentach i orientacyjnych ilościach:
Kruszywo o granulacji 0-31,5 mm dolomit 1000 ton
Kruszywo o granulacji 4-8 mm dolomit 120 ton
Kruszywo o granulacji 2-5 mm bazalt 120 ton
2. dostawa kruszywa oprócz sprzedaży samego kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego wraz z rozprowadzeniem go po drodze (w zależności od potrzeb Zamawiającego) lub na miejsce składowania.
3. Kruszywo będzie dostarczane na koszt własny Dostawcy sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2019 roku, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
4. Dostawca będzie dostarczał kruszywo transportem własnym w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze liczone od dnia zgłoszenia. Zgłoszenia będą dokonywane e-mailem, faksem lub telefoniczne przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o terminie, poszczególnych asortymentach i ilościach oraz miejscu dostawy. Odbiór dostawy odbywać się będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu w godzinach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie. W uzasadnionych przypadkach odbiór może się odbywać poza godzinami pracy Urzędu.
5. Kruszywo musi posiadać odpowiednie wyniki badań potwierdzające spełnienie odpowiednich norm PN-EN 13242 i PN-EN 13043 dla tego rodzaju kruszywa. Dostarczane kruszywo musi posiadać deklarację właściwości użytkowych kruszywa oznakowaną znakiem CE co wskazuje, że producent bierze na siebie odpowiedzialność za zgodność produktu z deklarowanymi właściwościami użytkowymi oraz za jego zgodność ze wszystkimi mającymi zastosowanie wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku.
6. Zamawiający całkowicie wyklucza możliwość dostaw kruszywa innego niż dolomitowe i bazaltowe.
7. Dostawy winny być realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego, w maksymalnych partiach dziennych w zakresie od 25 ton do 250 ton.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy kruszywa innego niż podane w tabeli w pkt 1. Ponadto kruszywo nie może zawierać gliny, iłów oraz innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładających się zanieczyszczeń (plastik, guma, itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy ich usunięcia a w przypadku wystąpienia rażąco dużych zanieczyszczeń usunięcia partii dostarczonego kruszywa na koszt Dostawcy lub odmowy przyjęcia transportu.
9. Każdorazowa partia materiału dostarczona przez Dostawcę będzie sprawdzana przez przedstawiciela Zamawiającego. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ
wystawione każdorazowo przez Dostawcę na dostawę danej części zamówienia wraz z wydrukiem wagowym z kopalni, potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wybiórczej kontroli wagi (tonażu) zamawianej części dostawy w całym okresie trwania umowy. Koszty drugiego ważenia pokrywa Zamawiający. W przypadku złej jakości kruszywa Zamawiający zleci wykonanie badania jakości kruszywa wraz z wydaniem orzeczenia. Koszty tego badania pokryje Zamawiający lub Wykonawca w zależności od wyniku badań. Jeśli badanie kruszywa wykaże, że jego jakość nie spełnia przyjętych norm, wówczas koszty badania pokrywa Dostawca.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości poszczególnych asortymentów zawartych w pkt 1 o 10%.
11. Rozliczenie za dostarczone kruszywo będzie dokonywane miesięcznymi fakturami. Każda faktura winna być wystawiona na podstawie ilości i asortymentów faktycznie odebranych, potwierdzonych dokumentami wydania towaru - WZ.
Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do wykonania całości zamówienia do 31.10.2019 r.
Wykonawca składając ofertę winien podać jednostkową cenę netto i brutto za 1 tonę za każdy poszczególny asortyment kruszywa.
Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Dokument nr: RB.7636.kr. 1.2019.KS

Składanie ofert:
Oferty należy składać do dnia 15.03.2019 r. do godz. 13 w siedzibie Zamawiającego:
GMINA MNISZKÓW
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 1,2 lub 3 (referat budownictwa)
Oferty można także przesyłać pocztą tradycyjną na ww. adres lub pocztą elektroniczną: budownictwo@mniszkow.pl Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-23

Kontakt:
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest:
Jan Andrzej czy k
tel. (44) 756-15-76 wew. 24
Jakub Ściegliński
tel. (44) 756-15-76 wew. 25
w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie: poniedziałek - środa w godz.: 7.30- 15.30 czwartek w godz.: 9.00- 17.00 piątek w godz.: 7.30- 15.30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.