Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3732z ostatnich 7 dni
15418z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonywanie kontroli funkcjonalnej kwartalnej oraz kontroli podstawowej placów zabaw

Przedmiot:

Wykonywanie kontroli funkcjonalnej kwartalnej oraz kontroli podstawowej placów zabaw

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA EŁK
ul. T. Kościuszki 28A
19-300 Ełk
powiat: ełcki
tel.(87) 619 45 00, (87) 619 45 50 fax. (87)619 45 01
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Ełk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie kontroli funkcjonalnej kwartalnej oraz
kontroli podstawowej placów zabaw znajdujących się na posesjach:
1) Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,
2) Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Woszczelach,
3) Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej,
4) Szkoły Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Rękusach,
5) Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich.
2. Zakres rzeczowy przedmiotu obejmuje:
1) Wykonanie systematycznych kontroli wszystkich elementów wyposażenia placów
zabaw, w tym ogrodzeń, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury i pól
piaskowych, stanowiących nawierzchnie placów zabaw, polegające na:
a) dokonywaniu raz na kwartał w miesiącach marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
kontroli funkcjonalnej w celu sprawdzenia funkcjonalności i stabilności sprzętu
oraz jego zużycia. Kontrola funkcjonalna powinna obejmować sprawdzenie
zużycia sprzętu na placu zabaw, w tym:
- stanu elementów drewnianych i metalowych pod kątem pęknięć i ubytków,
śladów rozkładu i korozji;
- stanu połączeń spawanych i skręcanych;
- zużycia części ruchomych (tarcie, skrzypienie itp.);
- występowania ostrych krawędzi;
poziomu zużycia i stabilności urządzeń;
stanu lin, łańcuchów i innych elementów metalowych;
kompletności bezpieczeństwa ogrodzeń;
- czytelności regulaminu korzystania z urządzeń.
Kontrola funkcjonalna będzie udokumentowana w formie protokołu, który zostanie
dołączony do Dziennika Placu Zabaw.
b) dokonanie raz w roku w miesiącu sierpień - wrzesień kontroli podstawowej.
Kontrola podstawowa powinna oceniać ogólny poziom bezpieczeństwa na
placach zabaw i polegać będzie na dodatkowym sprawdzeniu:
możliwych zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek wykonywanych napraw
lub wymianie części składanych;
- stanu fundamentów i nawierzchni;
W zakres tej kontroli wchodzi również ocena jakości i kompletności dokumentacji,
dotyczącej placu zabaw. Kontrola zostanie udokumentowana w Dzienniku Placu
Zabaw.
2) Bieżące prowadzenie Dziennika Placu Zabaw oddzielnie dla każdego placu
i dokonywanie w nim zapisów o wykonanych kontrolach. Dzienniki będą przez cały
czas trwania umowy przechowywane w poszczególnych szkołach, a wpisy do
dzienników dokonywane będą w siedzibie szkoły.

Otwarcie ofert: 6. Miejsce i termin oceny złożonych ofert:
Ocena złożonych ofert nastąpi 15 marca 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych Gminy
Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 - 300 Ełk, o godzinie 10;10.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do 15 marca 2019 r. w Centrum Usług Wspólnych
Gminy Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19 - 300 Ełk, pokój nr 14, do godziny 10;00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r.

Wymagania:
3. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium:
Najniższa cena wykonania zamówienia w poszczególnej szkole.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) W ofercie proszę podać cenę kontroli funkcjonalnej (kwartalnej) za 1 plac zabaw oraz
kontroli podstawowej - przeglądu rocznego (jeden raz w roku) za 1 plac zabaw.
2) Oferty proszę przygotować oddzielnie dla każdej z ww. szkół.
8. Informacje dotyczące zawarcia umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze oferty, wybrany zleceniobiorca
podpisze umowy z ww. szkołami na realizację zamówienia.
9. Informacja dotycząca unieważnienia postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
konkretnej przyczyny.

Kontakt:
7. Osobą uprawnioną do udzielania informacji w niniejszej sprawie jest:
Elżbieta Dudziuk tel. 87 619 45 28

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.