Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3660z ostatnich 7 dni
15564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna usługa serwisowania wentylacji mechanicznej

Przedmiot:

Sukcesywna usługa serwisowania wentylacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Powiatowy w Zawierciu
ul. Miodowa 14
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
Telefon: (32) 67 40 350 Telefon: (32) 67 40 200 Fax: (32) 6721532
sekretariat@szpitalzawiercie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Szpital Powiatowy w Zawierciu zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro netto, w oparciu o art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie
pn. ,,Sukcesywna usługa serwisowania wentylacji mechanicznej w Sterylizacji w Przychodni ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu"

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obowiązku przeprowadzenia czynności serwisowych wentylacji mechanicznej w Sterylizacji w Przychodni ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu polegających na dokonywaniu comiesięcznej konserwacji urządzeń wentylacyjnych oraz codwumiesiecznych przeglądów technicznych wraz z wymiana filtrów, odkażaniem mikrobiologicznym wraz z materiałami pomocniczymi.

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte podczas posiedzenia niejawnego w dniu 15.03.2019r godz. 11,00.
Rozstrzygnięcie postępowania zostanie zamieszczone na stronie Internetowej Szpitala.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 15.03.2019r godz. 10,00 w Kancelarii Szpitala, II piętro Budynek D Szpitala Powiatowego w Zawierciu, lub przesłać pocztą na adres 42-400 Zawiercie ul. Miodowa 14. Decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.
9. Opis Oferty:
Kopertę należy opisać:
,,Serwis wentylacji mechanicznej w Sterylizacji ul. Piłsudskiego 80 w Zawierciu"

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: 01.04.2019 - 31.12.2020

Wymagania:
2. Obowiązki Wykonawcy:
1) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz należytą staranność wykonywanych usług.
2) Wykonawca do wykonania usługi opisanej w § 1 zapewnia niezbędne materiały i sprzęt.
3) Wykonawca zobowiązuje się terminowo wykonywać przedmiot umowy.
3. Inne wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
4) Wykonawca wyrazi zgodę na 30 dniowy termin płatności.
5) Do każdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć protokół pokontrolny.
6. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. certyfikat dla przedsiębiorców UDT z zakresu instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
7. Projekt umowy stanowi załącznik nr 2.

Uwagi:
5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.

Kontakt:
11. Osoba do kontaktów: Kierownik Działu Technicznego
Nr faksu (32) 6721532, tel. (32) 6740372, lub 510 175 062.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.