Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
735z dziś
4385z ostatnich 7 dni
15346z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego

Przedmiot:

Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego

Data zamieszczenia: 2019-03-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY w WILDZE
ul. Warszawska 38
08-470 Wilga
powiat: garwoliński
(25) 685-30-70,
urzad@gminawilga.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Wilga
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton z rozplantowaniem na drogach gminnych Gminy Wilga

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zamówienie obejmuje zakup i transport kruszywa bezpośrednio na wskazane miejsce, wyładunek oraz jego rozplantowanie i wyrównanie równiarką lub podobną maszyną. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, partiami w zależności od potrzeb Zamawiającego, na każde pisemne lub ustne polecenie Zamawiającego, w ciągu trzech dni od daty otrzymania polecenia, w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Ze względu, że na terenie gminy znajdują się drogi wąskie z utrudnionym dojazdem dla dużych samochodów dostawczych zastrzega się, że Wykonawca powinien posiadać samochody wywrotki nie naczepy lub inny sprzęt pozwalający na rozwiezienie kruszywa po wąskich drogach.

Dokument nr: B.7013.4.2019

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Wildze ul. Warszawska 38,08-470 Wilga, pokój nr 2 (sala konferencyjna) w dniu 15.03.2019r. o godz. 11.15

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Wildze ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga, pokój nr 1 (sekretariat) w terminie do dnia 15.03.2019r. do godziny 10.00 z dopiskiem na kopercie Dostawy kruszywa kamiennego dolomitowego o frakcji 0-31,5 mm w ilości 800 ton z rozplantowaniem na drogach gminnych Gminy Wilga nie otwierać do 15.03.2019r. do godz. 10.15. lub przesłać mailem do Zamawiającego mail: urzad@gminawilga.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Do wyczerpania przedmiotu zapytania ofertowego, nie dłużej jednak niż do 31.12.2019r.

Wymagania:
5. TERMIN I WARUNKI PŁATNOŚCI
Po każdej dostawie zostanie spisany protokół częściowy odbioru na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę VAT. Kwota należności wynikająca z faktury VAT zostanie
przekazana na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia w/w dokumentów.
Oferty złożone po terminie lub zawierające braki nie będą rozpatrywane.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.
6. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez podawania przyczyn.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, o czym niezwłocznie powiadomi Oferenta.
3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian umowy w trakcie jej realizacji.
4. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują żadne środki odwoławcze.
5. Wyniki postępowania zostaną opublikowane i przesłane oferentom za pomocą poczty polskiej i e-mail.
6. Wybór i przyjęcie oferty oznacza zawarcie umowy.

Kontakt:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Urzędu Gminy w Wildze: Iwona Pluta - i.pluta@gminawilga.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.