Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
20z dziś
3752z ostatnich 7 dni
15438z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu nawierzchni chodnikowej wraz z ułożeniem krawężnika

Przedmiot:

Wykonanie remontu nawierzchni chodnikowej wraz z ułożeniem krawężnika

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zbąszyń
ul. Por. Żwirki 1
64-360 Zbąszyń
powiat: nowotomyski
tel. 0 68 3866 009 wew. 325, tel. 0 68 3866 009 wew. 326
urzad@zbaszyn.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Zbąszyń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-15 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Wykonanie remontu nawierzchni chodnikowej wraz z ułożeniem krawężnika
Proszę podać cenę jednostkową :
- ułożenia 1 mb krawężnika / obrzeża
- rozbiórki 1 mb krawężnika / obrzeża
- ułożenia 1m2 kostki betonowej gr. 6cm
- rozbiórki 1m2 kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie
- ułożenia 1m2 kostki betonowej gr. 8cm
- rozbiórki 1m2 kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:
a) ofertę cenową należy złożyć w terminie do 15.03.2019 r. na piśmie w siedzibie Zamawiającego: ul. Porucznika Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń lub drogą mailową: urzad@zbaszyn.pl
b) oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: I półrocze 2019r.

Wymagania:
3. Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:
Cena: waga kryterium 100 %
4. Sposób wynagrodzenia za zrealizowanie zadania:
Zadanie rozliczane będzie kosztorysowo.
5. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:
formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania;
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:
Cena wskazana przez w ofercie musi:
a) być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeśli występuje;
b) uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
8. Warunki udziału w postępowaniu:
- złożenie oferty w wyznaczonym terminie;
9. Termin związania ofertą 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
10. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.
11. Podpisanie zamówienia/umowy
Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. łączną sumę czterech ofert Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

Kontakt:
12. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Kamil Sieratowski tel. 0 68 3866 009 wew. 325
- Rafał Fijałkowski tel. 0 68 3866 009 wew. 326

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.