Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2680z ostatnich 7 dni
15352z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa węzłów kompaktowych

Przedmiot:

Dostawa węzłów kompaktowych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A
ul. Puławska 28
20-822 Lublin
powiat: Lublin
tel.: 81 741 00 72, fax: 81 740 60 32
info@lpec.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie jest wymagany
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zadanie 1 - Węzeł kompaktowy c.o. I + c.o. II + c.w.u. do budynku I przy ul. Droga
Męczenników Majdanka na podstawie umowy przyłączeniowej nr WI-031/2018;
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Zadanie 2 - Węzeł kompaktowy c.o. + c.w.u. + c.t. do budynku przy ul. Prusa 8B na
podstawie umowy przyłączeniowej nr WI-009/2019.
Każde zadanie stanowi odrębny przedmiot postępowania i będzie odrębnie
rozpatrywane.

Dokument nr: NZ7-241A-91.92/19

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu 16.04.2019 r. o godz. 11:15 w sali
konferencyjnej (na parterze budynku LPEC S.A.)

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin
w kancelarii ogólnej (pokój nr 3), do dnia: 16.04.2019 r. do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
Realizacja przedmiotu zamówienia:
Zadanie Nr 1 - do dnia 27.09.2019 r.
Zadanie Nr 2 - do dnia 20.09.2019 r.

Wymagania:
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani wykonawcy, zgodnie z §23 Regulaminu udzielania zamówień
wykonawcom przez LPEC S.A.
WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
oraz Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu zgodnie z Częścią VI ust. 2 SWZ.
Szczegółowe warunki udziału w postepowaniu zostały opisane w SWZ.
KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY Cena oferty brutto 100%.
OFERTY CZĘŚCIOWE
OFERTY WARIANTOWE
WADIUM
TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ
SPECYFIKACJA
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA OFERT
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych rozumianych jako każde
zadanie oddzielnie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie dotyczy
30 dni
SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki:
Przetargi >Przetargi.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.