Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
654z dziś
3334z ostatnich 7 dni
16007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi świadczone koparką

Przedmiot:

Usługi świadczone koparką

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chmielnik
Chmielnik 50
36-016 Chmielnik
powiat: rzeszowski
tel. 17 230 40 59, fax 17 230 40 43
p.misiewicz@chmielnik.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Chmielnik
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługi świadczone koparką na terenie gminy Chmielnik"

4. Opis przedmiotu zamówienia:

4.1. Opis przedmiotu zamówienia: ,,Usługi świadczone koparką wraz z operatorem na terenie gminy Chmielnik" Zamówienie obejmuje:

a) ogólne prace koparką roboty ziemne podczas remontów odcinków dróg i placów:

- wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład i z transportem urobku,

- wykonywanie nowych rowów,

- plantowanie poboczy,

- równanie korony drogi,

- przebudowa i montaż przepustów drogowych ( ułożenie rur w wykopie nieumocnionym, zabezpieczenie styków rurociągu, przysypanie rurociągu warstwą ziemi, wykonanie przyczółków darniowych - materiały do wbudowania zapewnia zamawiający),

- załadunek kruszywa, ziemi itp.

- wyrównywanie kruszywa,

- plantowanie placów, skarp,

- prace awaryjne (usuwanie skutków powodzi,. itp.)

- inne zlecone przez zamawiającego prace.

Zamawiający zapewnia transport urobku samochodem samowyładowczym.

b) ogólne prace konserwacyjne na sieci wod-kan oraz inne prace komunalne:

- załadunek skratek z kompostownika oraz osadu z oczyszczalni ścieków do podstawionego kontenera.

- prace awaryjne ( usuwanie awarii na sieci wod-kan. itp.)

Jednostka obmiarowa: 1 roboczogodzina

Planowany zakres prac ok. 300 godzin

c) odmulanie rowów przydrożnych - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodem samowyładowczym (ścięcie trawy i krzaków w obrębie rowu, odspojenie i załadowanie ziemi -namułu na samochód samowyładowczy, odcinkowe ścięcie poboczy przy rowie).

Zamawiający zapewnia transport urobku samochodem samowyładowczym.

Jednostka obmiarowa: 1 metr bieżący odmulonego rowu.

Planowany zakres prac ok. 1000 m.b. odmulonego rowu

Podany zakres prac ma charakter szacunkowy (w chwili ustalania zakresów robót nie jest możliwe dokładne ich ustalenie).Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian - zwiększenia jak i zmniejszenia zakresu zamówienia.

Wymagania dotyczące sprzętu:

- napęd na 4 koła,

- pojemność łyżki ok. - 0,5 mł (tzw. skarpówka),

- moc min. - 60 kM

Wymagania dotyczące gotowości wykonywania usługi:

- prace awaryjne, nie dłużej niż 3 godz. od zgłoszenia

- prace planowane, z wyprzedzeniem 1 dniowym

4.2 Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.

4.3 Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

Dokument nr: GK.271.2.2019

Otwarcie ofert: 9. Miejsce i termin otwarcia ofert

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 w pok. Nr 24,

w dniu 15.04.2019 roku godz. 10.10

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin składania ofert:

- pisemnie - Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 w pok. Nr 24, sekretariat Urzędu Gminy

- e-mail: p.misiewicz@chmielnik.pl (skan oferty) - oryginał przesłany poczta w dniu wysłania e-maila.

do dnia 15.04.2019 roku godz. 10.00

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia - od daty podpisania umowy do 31.12.2019 r.

Wymagania:
2. Określenie trybu zamówienia:

Zamówienie bez stosowania przepisów ust. Prawo Zamówień Publicznych - art.4 pkt.8 o wartości do 30 000 EURO. Wykonawca zostanie wyłoniony po wyborze najkorzystniejszej ofert. Jako kryterium wyboru zostanie zastosowane kryterium najniższa cena - 100%.

6. Warunki udziału:

Na ofertę składa się:

a) formularz ofertowy,

b) formularz wykaz sprzętu.

7. Warunki odbioru i płatności:

Odbiór przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wykonania zamówienia , jego potwierdzeniem będą karty pracy koparki potwierdzone przez sołtysów lub inspektora ds. utrzymania dróg gminnych bądź z protokoły odbioru wykonanych robót. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty złożenia faktury.
10. Inne informacje

10.1 Wymaga się by oferta była dostarczona zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie ich zawartości bez uszkodzenia tej koperty. Koperta ma być zaadresowana wg poniższego wzoru:

Gmina Chmielnik

Chmielnik 50

36-016 Chmielnik

Oferta na: ,,Usługi świadczone koparką na terenie gminy Chmielnik"

Nie otwierać przed 2019-04-15 godz. 10.10

10.2 Przed podpisaniem umowy wybrany oferent zobowiązany jest dostarczyć aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców.

Kontakt:
3. Określenie sposobu uzyskania dodatkowych informacji:

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia dostępne są w siedzibie Zamawiającego - Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. Nr 24, tel. 017 23 04 059 p.misiewicz@chmielnik.pl. Osoba upoważniona do kontaktu: Piotr Misiewicz.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.