Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
233z dziś
2913z ostatnich 7 dni
15586z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

Przedmiot:

Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Suwałki
ul. Świerkowa 45
16-400 Suwałki
powiat: Suwałki
tel. 87 5659300, faks 87 5659300
sekretariat@gmina.suwalki.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Suwałki
Wadium: 3 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki" - Postępowanie Nr 2
3.1. Zamówienie obejmuje łącznie dostawę i montaż zakup i montaż 12 zestawów kolektorów słonecznych na terenie Gminy Suwałki w ramach projektu pn. ,,Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki". 3.2. Szczegółowy zakres robót zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) oraz projekt umowy stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ oraz SIWZ. 3.3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.3.1. Zamówienie obejmuje kolektory słoneczne do wspomagania podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych: 3.4.1.1. instalacja kolektorów słonecznych próżniowych - Zestaw nr 1 w ilości 7 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory próżniowe rurowe typu Heat Pipe o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 3,2m2 (pow. całkowita apertury nie mniejsza niż 1,6 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. absorbera nie mniejsza niż 81%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.4.1.2. instalacja kolektorów słonecznych płaskich - Zestaw nr 2 w ilości 4 kompletów, w skład jednego kompletu wchodzą: 2 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 4,64m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32 m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%) zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 250 l - 1 szt., konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.4.1.3. instalacja kolektorów słonecznych płaskich - Zestaw nr 3 w ilości 1 komplet, w skład którego wchodzi: 3 kolektory płaskie o łącznej pow. apertury nie mniejszej niż 6,96m2 (pow. całkowita apertury min. 2,32m2 dla 1 płyty, sprawność optyczna w odniesieniu do pow. apertury min. 82,8%), zasobnik c.w.u z dwiema wężownicami 300 l - 1 szt, konstrukcja mocująca pod kolektory słoneczne - 1 kpl, stacja pompowa, układ automatyki, zespoły przyłączeniowe podgrzewaczy, płyn solarny, armatura, orurowanie, izolacja; 3.3.2. W zakresie inwestycji należy przewidzieć montaż kolektorów na wyszczególnionych obiektach na konstrukcjach wsporczych przewidzianych przez producenta odpowiedniej do miejsca instalacji (na dachach, ścianach budynków lub na gruncie). Konstrukcje wsporcze do montażu kolektorów muszą być wykonane z aluminium odporne na korozję bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających. 3.3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w PFU - stanowiący załącznik do SIWZ 3.3.4. Gwarancja 1) Minimalny okres gwarancji na (zestawy kolektorów) realizowane zamówienie: a) okres gwarancji 60 miesięcy; b) 5 lat gwarancji na zainstalowane kolektory; c) 5 lat gwarancji na zasobnik ciepłej wody użytkowej; d) 5 lat gwarancji na zespoły pompowo-montażowe i naczynie przeponowe; e) 5 lat gwarancji na wykonane roboty instalacyjne. 2) W okresie gwarancji Zamawiający wymaga prowadzenia serwisu przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pełnego okresu gwarancyjnego, 3) po upływie terminu 60 miesięcznej gwarancji lud zadeklarowanej w ofercie Wykonawcy obowiązują gwarancje producenta na poszczególne urządzenia. 4) czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 4 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. Poprzez ,,reakcje serwisu" należy rozumieć przystąpienie do usunięcia zgłoszonej awarii w obiekcie, na którym zainstalowano kolektory słoneczne i usunięcie awarii musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii. 3.3.5. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe Program funkcjonalno-użytkowy ma charakter pomocniczy do wyceny przedmiotu zamówienia 3.3.6. Zamawiający zastrzega sobie, iż cena oferowanego zestawu jest ceną ryczałtową niezmienną, natomiast długości przewodów przyłączeniowych zestawu solarnego, mogą być różne w zależności od wysokości budynku oraz trasy ich prowadzenia. Fakt ten należy uwzględnić dokonując kalkulacji kosztów. 3.3.7. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 1) System kolektora: typu ,,Płaski" 2) Wymagana powierzchnia czynna absorbera nie mniejsza niż 2,32 m2; 3) Wymagana powierzchnia czynna apertury nie mniejsza niż 2,32 m2; 4) Sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni absorbera nie mniejsza niż 82,8%; 5) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 3,73 W/m2K; 6) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 0,0194 W/m2 K2; 7) Szkło solarne niskożelazowe o grubości min. 3,2 mm; 8) Konstrukcja rury Absorbera - Pojedyncza rura ułożona w sposób meandrowy, odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 88 [mm]; 9) Maksymalne ciśnienie robocze 6 bar; 10) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa lub stop aluminium. UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ. 3.3.7.1. Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne: Tabela znajduje się w SIWZ w pkt. 3.3.7.1 UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonej w powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli. 3.4.8. Kolektor powinien charakteryzować się budową i parametrami nie gorszymi niż: 1) system kolektora: Heat Pipe; 2) sprawność optyczna w odniesieniu do powierzchni apertury nie mniejsza niż 76,9%; 3) Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,256 W/m2K; 4) Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,005 W/m2K2; 5) grubość szkła rury min. 1,5 mm; 6) maksymalne ciśnienie robocze 6 bar; 7) obudowa odporna na korozję np. aluminiowa; 8) powierzchnia apertury: min. 1,6 m2 dla 1 płyty kolektora słonecznego; UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w SIWZ. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o sprawności optycznej wyższej niż ta określona w SIWZ. 3.4.8.1. Charakterystyka wydajnościowa kolektora musi spełniać następujące wymagania minimalne: Tabela znajduje się w SIWZ w pkt. 3.4.8.1 UWAGA: Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości wydajności określonej w powyższej tabeli. Oczywiście Zamawiający nie ogranicza możliwości oferowania kolektorów słonecznych o wydajności wyższej niż ta określona w tabeli. 3.4.9. Minimalny uzysk energetyczny zestawów: 1) dla zestawu nr 1: minimalny roczny uzysk energetyczny 631,88 kWh/m2/rok; 2) dla zestawu nr 2: minimalny roczny uzysk energetyczny 416,85 kWh/m2/rok; 3) dla zestawu nr 3: minimalny roczny uzysk energetyczny 397,86 kWh/m2/rok. 3.4.10. Parametry techniczne zbiornika solarnego: 1) zbiornik emaliowany emalią ceramiczną; 2) dwie wężownice; 3) zbiornik z przyłączami kołnierzowymi lub gwintowanymi do grzałki umożliwiającymi montaż grzałki elektrycznej w połowie wysokości zbiornika; 4) izolacja wykonana z pianki PUR o przenikalności cieplnej nie gorszej niż 0,023W/m*K; 5) zabezpieczenie minimum anoda magnezowa; 6) pojemność rzeczywista zbiornika względem nominalnej zgodnie z EN12897; 7) min. Dopuszczalne temp. Zbiornik 95Oc/wężownica 95oC; 8) min dopuszczalne ciśnienie robocze zbiornika 6 bar; 9) min dopuszczalne ciśnienie robocze wężownicy 16 bar; 10) minimalne powierzchnie wężownic 250L góra - 0,7m2/dół - 1,2m2 300L góra - 1,1m2/dół - 1,4m2 3.4.11. Parametry techniczne grupy pompowej - przeznaczonej do instalacji solarnej i służącej do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.: 1) Zakres temperatur -30°C -130°C ; 2) Ciśnienie maksymalne 6 bar; 3) Zakres pomiarowy 2-12 l/min; 4) Skala manometru 1-6 bar; 5) Skala termometru (niski parametr) 0-100°C; 6) Skala termometru (wysoki parametr) 0-160°C; 7) Zawór zwrotny 2 szt. wbudowane w korpusie termometrów; 8) Maksymalna wysokość podnoszenia pompy 7,5 m; 9) Napięcie zasilania 230V, 50/60 Hz; 10) Maksymalne zużycie energii 45 W; 11) Materiał izolacji EPP Elementy uszczelniające EPDM; 12) Możliwość aktywowania pompy bez sterowania PWM: TAK 3.4.12. W celu potwierdzenia, że oferowane kolektory słoneczne odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, wymaga się od Wykonawców załączenia do oferty: 1) deklaracji zgodności oferowanych kolektorów słonecznych wystawioną przez producenta, 2) parametry proponowanych kolektorów (moc użyteczna, sprawność, współczynniki a1, a2 potwierdzone w postaci załącznika z badań do certyfikatu Solar Keymak oraz badań na zgodność z normą PN-EN 12975-1, PN-EN 12975-2. 3.4.13. Do każdej instalacji kolektorów Wykonawca zapewni pompę obiegową obiegu C.O. górnej wężownicy w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu czynnika przez obieg górnej wężownicy oraz zabezpieczenia przed przegrzaniem instalacji w okresie letnim. W/w pompa obiegowa musi zostać podłączona do sterownika solarnego który zapewni jej sterowanie w warunkach dogrzewania C.W.U przez zewnętrzne źródło zasilania (istniejący kocioł) jak i w warunkach zabezpieczenia instalacji solarnej przed przegrzaniem. Należy stosować pompy z płynną (elektroniczną) regulacją obrotów silnika. W zakresie zamówienie jest również doprowadzenie zasilania 230V (gniazdo sieciowe) z wewnętrznej instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym znajduje się zamontowany układ pompowy ze sterownikiem. 3.4.14. W każdej instalacji Wykonawca zastosuje: 1) Zawory odcinające przy zbiorniku C.W.U pozwalające na wymianę zbiornika bez konieczności demontażu orurowania, zarówno na zasilaniu jak i powrocie, wody użytkowej i obwodu górnej wężownicy; 2) Reduktor ciśnienia wody; 3) Zawór bezpieczeństwa na zasilaniu C.W.U; 4) Naczynia przeponowe dla instalacji glikolowej i instalacji C.W.U; 5) Zawór mieszający C.W.U; 6) Izolacje termiczna rur C.O. i C.W.U po stronie wody ciepłej i zimnej (dotyczy od-cinków instalacji wykonywanych przez Wykonawcą). 3.4.15. Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych przez Zamawiającego wskaźników: a) szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 64,3 tony równoważnika CO2 Zostanie zliczony łączny szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji powykonawczej inwestycji, specyfikacji technicznej urządzeń, protokołów odbioru wraz z przeliczeniem szacowanego sadku emisji CO2. b) dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,04 MWt Zostanie zliczona moc z wybudowanych jednostek wykorzystujących instalację odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii cielnej tj. kolektorów słonecznych. Pomiar nastąpi na podstawie dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołów odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji. c) produkcja energii cielnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 24,67 MWht/rok - rok docelowy 2020. Zostanie zliczony wzrost wielkości wytwarzanej energii cieplnej z wybudowanych instalacji odnawialnego źródła energii w wyniku realizacji projektu na koniec pierwszego roku. Dane zostaną pozyskane z liczników energii cielnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii. d) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt a)-b) poprzez zamieszczenie tych informacji w dokumentacji podwykonawczej inwestycji lub protokołach odbioru wspartych obiektów w ramach inwestycji. e) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenia dotyczące osiągnięcia wskaźników wskazanych w ppkt c) pozyskane po uprzednim odczycie liczników energii cieplnej zainstalowanych na wyjściu instalacji odnawialnego źródła energii. Terminy odczytu ustalone zostaną z Zamawiającym. 3.4.16. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 1) Uruchomienie wykonanych instalacji kolektorów słonecznych; 2) Wykonanie niezbędnych prób i odbiorów; 3) Indywidualne przeszkolenie każdego właściciela/użytkownika budynku w zakresie obsługi zainstalowanych kolektorów słonecznych potwierdzone przez strony protokołem z przeprowadzonego szkolenia wraz z dostarczeniem, instrukcji eksploatacji oraz warunków gwarancji. Wykonawca do każdej instalacji zobowiązany jest opracować instrukcję użytkowania, eksploatacji i serwisowania instalacji. Instrukcja ta ma być opracowana na podstawie wytycznych producenta urządzeń, materiałów (kart technicznych, kart gwarancyjnych, instrukcji), które będą dołączone do powyższej instrukcji. W instrukcji muszą znaleźć się informacje między innymi na temat: elementów eksploatacyjnych instalacji, które należy wymieniać aby instalacja prawidłowo działała wraz z informacją jak często należy je wymieniać, ponadto informacje na temat przeglądów okresowych poszczególnych elementów instalacji . Wykonawca w powyższej instrukcji winien zawrzeć wszystkie informacje mające wpływ na prawidłowe działanie instalacji oraz jej trwałość; 3.4.17. Każdy zestaw instalacji kolektorów słonecznych musi być wyposażony w licznik do pomiaru energii cieplnej. 3.4.18. Wykonawca z chwilą podpisania umowy musi zapewnić na własny koszt kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia w specjalności instalacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważnych. 3.4.19. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 09331100-9 Kolektory słoneczna do produkcji ciepła Dodatkowe przedmioty: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45320000-6 Roboty izolacyjne 44112410-5 Konstrukcje dachowe 39370000-6 Instalacje wodne 45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 3.4.20. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w grupie pompowej manometru o zakresie wskazań 0-6 bar. 3.4.21. Zamawiający dopuszcza czujnik nasłonecznienia rozumiany jako czujnik temperatury w kolektorze, który bierze bezpośredni udział w sterowaniu praca instalacji przez regulator. 3.4.22. Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania kolektorów słonecznych o układzie hydraulicznym w postaci harfy lub podwójnej harfy. Na rynku jest wielu producentów oferujących kolektory o układzie hydraulicznym w postaci meandry tak więc nie może być mowy o ograniczeniu konkurencji. Zamawiający jednocześnie rezygnuje z parametru określającego odległość między sąsiednimi odcinkami rury. 3.4.23. Zamawiający nie precyzuje wymagań co do jednakowych materiałów tj. aluminium lub miedzi z których wykonane mają być absorbery oraz układy hydrauliczne. 3.4.24. Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o współczynnikach strat ciepła nie większym niż podanych poniżej: 1) Dla kolektora płaskiego: Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie większy niż 4,85 W/m2K; Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni absorbera nie więk-szy niż 0,028 W/m2 K2; 2) Dla kolektora próżniowego: Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,700 W/m2K; Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 0,009 W/m2K. 3.4.25. Zamawiający dopuszcza 5% odchyłkę w stosunku do zawartych w SIWZ minimal-nych powierzchni apertury i absorbera proponowanych do realizacji inwestycji kolektorów oraz dopuszcza realizację inwestycji, z zastosowaniem innej ilości płyt kolektorów w zesta-wach pod warunkiem uzyskania założonych powierzchni czynnych kolektorów. 3.4.26. Zamawiający określa minimalna sprawność optyczną w odniesieniu do powierzchni absorber dla kolektora próżniowego 79%. Zamawiający dopuszcza odchyłkę 5% w stosunku do wartości sprawności optycznej określonej w odniesieniu do powierzchni absorbera. 3.5. W przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację opisującą przedmiot zamówienia powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art.30 ust.1 pkt 2 i ust.3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji towarzyszy wyraz ,,lub równoważny". 3.6. W przypadku, gdy w SIWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3.7. Użycie w SIWZ lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art.2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 3.8. Użycie w SIWZ lub załącznikach wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriami oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 3.9. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi zapisami SIWZ. Wykonawca powinien zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy na realizację Zamówienia. 3.10. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W niniejszym zamówieniu podczas montażu uwzględnić wymagania osób niepełnosprawnych i dostępność dla nich elementów sterujących (montaż należy przeprowadzić w sposób zapewniający możliwość wykonania czynności obsługowych dla osób niepełnosprawnych w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeśli w danej lokalizacji zachodzi taka potrzeba)

CPV: 09331100-9,45300000-0,45330000-9,45332000-3,45320000-6,44112410-5,39370000-6,45261215-4

Dokument nr: 534951-N-2019, In.1.271.6.2019.EW

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, w sekretariacie (pokój Nr 7)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-16, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-06-28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia minimalnych zdolności technicznych i zawodowych, Wykonawca winien udokumentować: a) zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat* przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, które obejmowało min. 8 instalacji (zestawów) w ramach maksymalnie dwóch kontraktów; UWAGA: Wykonawcy w zakresie zamówienia mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem. * w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza, aby wykaz, o którym mowa w pkt. 7.2.1. 1) SIWZ, dotyczył dostaw wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata tj. w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.: odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 30,00
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego na wezwanie 10,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.