Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Przedmiot:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy
ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
powiat: stalowowolski
tel. +48 (015) 845-94-19/20/30/32, fax +48 (015) 845-94-24
ug@zaleszany.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Zaleszany
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2019 roku.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są ,,Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2019r":
Cześć 1:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu remontera polegających na
wypełnieniu ubytków nawierzchni masą mineralno - asfaltową na gorąco, techniką
sprysku lepiszczem i posypania grysem.
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2].
Szacunkowa ilość powierzchni dróg do remontu część ,,1": 1000,00 ni2
Cześć 2:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu masy mineralno-bitumicznej
obejmujące:
-wycięciu (wyfrezowaniu) uszkodzonej nawierzchni przy głębokości średnio 5 em
-oczyszczeniu mechanicznym lub ręcznym miejsca przewidywanej naprawy (ubytku)
obejmujące usunięcie luźnych okruchów nawierzchni i wody, dokładne oczyszczenie dna
i krawędzi uszkodzonego miejsca z wszelkiego rodzaju grysu żwiru, piasku, pyłu itp
- skropienie naprawianego miejsca emulsją szybko rozpadową
- rozścielenie masy mineralno-bitumicznej (na gorąco)
-zagęszczenie ułożonej masy.
- złączenia z nawierzchnią przesmarować asfaltem
Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] wbudowanej masy mineralno-bitumicznej.
Szacunkowa powierzchnia ubytków do remontu część ,,2": 100,00 ni2
Podane ilości w części 1 oraz części 2 przedmiotowego zamówienia są ilościami
szacowanymi wynikłymi z przeglądu i pomiaru ubytków do wykonania, mogą one
nieznacznie ulec zmianie, maksymalnie do kwoty, jaką Zamawiający ma przeznaczoną na
sfinansowanie niniejszego zamówienia.
W ramach realizacji zadania zamawiający musi:
a) Podjąć działania związane z przedmiotem zamówienia przez zamawiającego w
terminie 7 dni od zgłoszonych potrzeb (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na
piśmie potrzeb
b) Wywieźć urobek (rumosz asfaltowy) tego samego dnia, w którym go uzyskano
c) Wbudować masę w ciągu 24 godzin o przygotowania nawierzchni do remontu
d) Wykonawca oznakuje właściwymi znakami drogowymi miejsca robót stosownie dla
zakresu i rodzaju robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03
lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach
e) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia zapewnić na
terenie objętymi pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i
przeciwpożarowych.
f) Każda partia materiału musi posiadać wymagane aprobaty techniczne bądź deklaracje
zgodności
g) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni stały nadzór osoby posiadającej
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności drogowej.
Technologię usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być
dostosowane do rodzaju i wielkości uszkodzenia.
Wynagrodzenie ostateczne ustalone będzie na podstawie obmiarów faktycznie wykonanych
napraw.
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) za remontowany 1 ni2 nawierzchni
drogi (cena jednostkowa części ,,1" x 91% + cena jednostkowa części ,,2" x 9%).

Dokument nr: GKM.271.1.9.2019.RM

Składanie ofert:
6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
o Termin: 12.04.2019, godzina 10:00
o Miejsce:
-Urząd Gminy, p.8/sekretariat/ w godz.7.30-15.30
Sposób:
Osobiście
- Faks: (15) 845-94-24
- E-mail: ug@zaleszany.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Terminy realizacji zamówienia:
od 17.04.2019-28.06.2019

Wymagania:
3. Wymagany okres gwarancji 6 miesięcy
4. Warunki płatności 30 dni
5. Wymagany sposób dostarczenia przedmiotu zamówienia1
Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zakończone spisaniem protokołu
odbioru faktycznie wykonanych robót.
Odpowiedzi na poniższe zapytanie ofertowe prosimy udzielić na załączonym
formularzu.

Kontakt:
7. Osoba upoważniona do kontaktu:
Robert Mączka
Tel. +48 15 845 94 32
e-mail: drogi@zaleszany.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.