Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż klimatyzatora

Przedmiot:

Dostawa i montaż klimatyzatora

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Główna Policji w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
powiat: Warszawa
22-601 -28-81, 502-631-017, 603-398-957
wirblp@policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2 Przedmiot zamówienia:
Dostawa i montaż klimatyzatora w budynku KGP przy' ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie
w zakres prac wchodzi:
1) demontaż uszkodzonego klimatyzatora i przekazanie Zamawiającemu.
2) dostawa i montaż nowego klimatyzatora multisplit 2 x 3,5 kW, SEER >6,1 (jednostki
wewnętrzne ścienne)
3) wykonanie nowego zasilania do wskazanej rozdzielni elektrycznej wraz z zabezpieczeniami
4) uruchomienie, oraz bezpłatne przeglądy gwarancyjne w ilości określonej przez producenta
(w cenie urządzenia)

Dokument nr: Cir-582/2019

Składanie ofert:
12 Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 10;00, na platformie zakupowej Marketplanet
na formularzu ofertowym załączonym do prowadzonego postępowania. Uwaga! Rozpatrywane
będą tylko oferty złożone na formularzu ofertowym.

Miejsce i termin realizacji:
3 Termin realizacji zamówienia:
5 dni roboczych od dnia wystawienia zlecenia

Wymagania:
4 Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji
i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP (platforma zakupowa
Marketplanet)
5 Kryteria wyboru ofert: najniższa cena, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyny.
6 Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych
dokumentów i oświadczeń (dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia):
- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, certyfikat FGAZ, uprawnienia elektryczne do
lkV
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
7 Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:
1) czas reakcji w przypadku zgłoszenia awarii do 8 godzin
2) płatność 14 dni od dnia otrzymania faktury wrraz z protokołem odbioru prac
8 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został
postawiony: nie dotyczy.
9 Warunki gwarancji i rękojmi:
Minimum 60 miesięcy na klimatyzator i wykonaną usługę (w ramach gwarancji bezpłatne
przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta).
10 Sposób przygotowania oferty:
Oferta w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym.
11 Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi
Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.

Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów KGP BLP KGP
22-601 -28-81, wirblp@policja.gov.pl,
Zamawiający udzieli informacji warunków technicznych montażu klimatyzatora telefonicznie:
502-631-017, 603-398-957

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.