Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
3362z ostatnich 7 dni
16035z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżąca konserwacja i oczyszczenie rowów melioracyjnych

Przedmiot:

Bieżąca konserwacja i oczyszczenie rowów melioracyjnych

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
tel. 46 834-51-00, tel.46-834-51-69, tel. 46-834-51-73.
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
bieżąca konserwacja i oczyszczenie rowów melioracyjnych

stanowiących własność Miasta Skierniewice położonych na terenie Miasta Skierniewice
o łącznej długości w przedziale od 4.000 - do 4.500 mb

Dokument nr: GK.7000.24.2019

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: 15.04.2019 r. o godz. 12;10 w Sekretariacie Urzędu Miasta
Skierniewice, ul. Rynek 1 - pokój nr 14.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy doręczyć:
pocztą na adres: Miasto Skierniewice, Rynek 1, 96-100 Skierniewice,
lub osobiście: w Sekretariacie Urzędu Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1 - pokój nr 14,
w terminie do dnia 15.04.2019 r. do godz. 12;00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem
,,GK.7000.24.2019 - konserwacja rowów melioracyjnych".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 90 dni od dnia zawarcia umowy na realizację przedmiotu
zamówienia.

Wymagania:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi
w projekcie umowy (załącznik nr 2).
Oferent winien posiadać i przedłożyć wraz z ofertą kserokopie uprawnień budowlanych
w specjalności melioracji wodnych oraz być członkiem Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa oraz posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Okres gwarancji: nie dotyczy.
7. Kryteria wyboru: cena 100%. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która ma
najniższą cenę.
8. Warunki płatności: 14 dni od dnia złożenia faktury.
10. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
11. Formularz oferty: wg załącznika nr 1
Uwaga:
1. Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej rowów wskazanych przez
przedstawicieli Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania/unieważnienia postępowania
na wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie bez podania
przyczyny łub do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

Kontakt:
9. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Urząd Miasta Skierniewice,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Senatorska 12,
Naczelnik Wydziału - Piotr Zawadzki tel.46-834-51-69 oraz Inspektor Wydziału
- Marek Rdest tel. 46-834-51-73.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.