Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prowadzenie całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt

Przedmiot:

Prowadzenie całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lublin
PI. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
powiat: Lublin
81 466 26 40, 81 466 26 41, 81 466 26 41, 81 466 30 12.
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie całodobowego pogotowia ds. dzikich zwierząt na terenie Miasta Lublin
3.2. Zakres zamówienia obejmuje
3.2.1. Całodobowe przyjmowanie przez Wykonawcę zgłoszeń od Zamawiającego dotyczących wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z udziałem zwierząt dzikich w granicach administracyjnych Miasta Lublin. W tym celu Wykonawca zapewnia czynny całodobowo i aktualny numer telefonu. Zamawiający zastrzega, że zgłoszenia telefoniczne mogą być kierowane wyłącznie przez dyżurnego Straży Miejskiej Miasta Lublin lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie lub dyżurnego Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3.2.2. Reagowanie bez zbędnej zwłoki na zgłoszenie (dojazd do miejsca zdarzenia z udziałem zwierzęcia maksymalnie do 120 minut od otrzymania zgłoszenia) w następującym zakresie:
1) lokalizacja zwierzęcia, ocena stanu zdrowotnego zwierzęcia w terenie oraz udzielenie pierwszej pomocy weterynaryjnej,
2) schwytanie, transport i wypuszczenie zdrowego zwierzęcia do środowiska jego naturalnego bytowania na podstawie posiadanej przez Wykonawcę
umowy z zarządcą lub dzierżawcą obwodu łowieckiego; zadanie nie obejmuje odłowu zdrowych dzików, jedynie ich przepłoszenia z terenów prywatnych nieruchomości,
3) schwytanie, poddanie eutanazji zwierzęcia nie rokującego szans na przeżycie lub udzielenie doraźnej pomocy weterynaryjnej i transport rannego, chorego, osłabionego lub w inny sposób poszkodowanego zwierzęcia na dalsze leczenie lub rehabilitację;
4) stwierdzenie zgonu zwierzęcia lub dokonanie czynności, o których mowa w art 6 ust. 1 pkt 3, 4, 5 i 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 122 t.j.),
5) przekazywanie do utylizacji zwłok zwierząt padłych podczas podejmowanych działań.
3.2.3. Wykonywanie czynności, zlecanych przez Zamawiającego o charakterze prewencyjnym, związanych z dzikimi zwierzętami lub zwierzętami gospodarskimi, a w tym:
1) zbieranie padłych dzików z terenu administracyjnego Miasta Lublin i dalsze z nimi postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi,
2) schwytanie, przetransportowani bezdomnych zwierząt gospodarskich lub zwierząt gospodarskich biorących udział w kolizjach drogowych do gospodarstwa rolnego, z którym Zamawiający ma zawartą stosowną umowę,
3) wykładanie i obsługa pułapek żywołownych na dzikie zwierzęta,
4) usuwanie gniazd/rojów owadów tj. pszczół, os, szerszeni,
5) w przypadku wydania zgodnie przez Prezydenta Miasta Lublin decyzji o odłowie redukcyjnym dzików wraz z uśmierceniem na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r., poz.2033 t.j.):
a) montaż, demontaż, transport odłowni na dziki,
b) zakup przynęty i nęcenie dzików,
c) farmakologiczne uśmiercenie dzików i przekazywanie do utylizacji ich zwłok.
3.2.4. Zapewnienie na potrzeby Miasta Lublin miejsca tymczasowego przetrzymywania dzikich zwierząt, do którego będą przyjmowane, leczone i rehabilitowane dzikie zwierzęta pochodzące z interwencji - poszkodowane wskutek wypadków, kolizji drogowych lub innych zdarzeń z ich udziałem w granicach administracyjnych Miasta Lublin.
3.2.5. Zapewnienie przez Wykonawcę zwierzętom, o których mowa w ust. 3.2.4, odpowiedniej karmy, warunków bytowania dostosowanych do gatunku, wieku, stanu zdrowia oraz profesjonalnej opieki weterynaryjnej przez okres leczenia i rehabilitacji.
3.2.6. Wypuszczenie przez Wykonawcę na wolność zwierząt, które pomyślnie zakończyły okres leczenia i rehabilitacji oraz są w pełni zdolne do samodzielnego życia w warunkach naturalnych.
3.2.7. Postępowanie zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) w przypadku zwierząt gatunków obcych dla rodzimych gatunków i siedlisk przyrodniczych.
3.2.8. Czynności, o których mowa w pkt. 3.2.2. pkt. 4 należy wykonywać z godnie
2 art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Każdorazowe użycie w tym celu myśliwskiej broni palnej należy bez zbędnej zwłoki zgłosić dyżurnemu Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 81 466 17 14).

CPV: 85.20.00.00-1, 77.61.00.00-9, 77.60.00.00-6, 60.10.00.00-9

Otwarcie ofert: 9.3. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 302 dnia 16.04.2019 r. o godzinie 11.00

Składanie ofert:
9. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
9.1. Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.
9.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia 16.04.2019 r. do godz. 10.30 na adres wskazany w pkt 9.1 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 9.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Wymagania:
3.5. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności polegające na zapewnieniu opieki weterynaryjnej.

Kontakt:
7.5. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 7.5.1. W zakresie przedmiotu zamówienia:
- p. Joanna Jaroszuk - Oniszko - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Zana 38, pok. nr 14, telefon 81 466 26 40,
- p. Agnieszka Machlarz - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Zana 38 pok. nr 13, telefon 81 466 26 41
p. Anna Zabołotna - Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Zana 38, pok. nr 13, telefon 81 466 26 41.
7.5.2. W zakresie procedury: p. Iwona Wieżel - Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3, telefon 81 466 30 12.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.