Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
712z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17020z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie okresowych przeglądów budynków

Przedmiot:

Wykonanie okresowych przeglądów budynków

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Nadleśnictwo Bytnica
Bytnica 160
66-630 Bytnica
powiat: krośnieński (odrzański)
tel: 068 391-57-54 fax: 068 391-57-54
Województwo: lubuskie
Miasto: Bytnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nadleśnictwo Bytnica zaprasza do złożenia oferty na wykonanie okresowych
przeglądów 1- rocznych budynków i budowli Nadleśnictwa Bytnica, zgodnie z art. 62
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., póz.
290).

Dokument nr: SA.270.3.2019

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Bytnica w dniu 15.04.2019 r.
o godz. 11;15 /pokój nr 17/.

Składanie ofert:
1. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć do dnia do dnia 15.04.2019 r. do godz. 11;00 na
adres zamawiającego:
Nadleśnictwo Bytnica, Bytnica 160, 66-630 Bytnica
(pokój nr 6- sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
7. Termin wykonania przeglądów - do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Wymagania:
2. Sposób przygotowania oferty:
1) oferta winna być sporządzona na druku przygotowanym przez
Zamawiającego
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
3) Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem:
Adres Zamawiającego
"Przeglądy 1 -roczne"
Nie otwierać przed 15.04.2019 r. do godz. 11.15
Adres składającego ofertę
4) cenę w ofercie należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku
5) cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty towarzyszące,
związane z wykonaniem zamówienia i winna zawierać:
- przegląd elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na
szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu
- przegląd instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- przegląd instalacji gazowych
6) do oferty należy załączyć aktualne uprawnienia osób uczestniczących w
wykonaniu zamówienia w odpowiedniej specjalności /kopia potwierdzona
za zgodność z oryginałem/.
3. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
6. Termin związania ofertą: 20 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
/Zamówienie nie obejmuje wykonania pomiarów elektrycznych i przeglądów
kominiarskich/

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.