Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
654z dziś
3334z ostatnich 7 dni
16007z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Konserwacja rowów odwadniających "

Przedmiot:

,,Konserwacja rowów odwadniających "

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Kalisz
Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62 504-97-81
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Konserwacja
rowów odwadniających na obszarze miasta Kalisza w 2019r. z podziałem na sześć zadań
w dwóch etapach".
Przedmiot zamówienia:
3.1. Zadanie nr 1 - rów ,,R-A"
Zadanie nr 1: rów ,,R-A" na osiedlu Winiary na odcinku od km 0+000 (od ujścia do rzeki
Swędrni, działka ewidencyjna nr 84/2, obręb 152 Winiary) do km 0+360 (do
wylotu zarurowanego odcinka w ul. Dyngusowej, działka ewidencyjna nr
107/1, obręb 152 Winiary) i od km 0+800 (od wylotu zarurowanego odcinka
przy ul. Mazowieckiej, działka ewidencyjna nr 215/14, obręb 152 Winiary) do
km 2+500 (do granicy miasta, działka ewidencyjna nr 442, obręb 152 Winiary)
- razem 2060 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 9800 m2.
2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m, od km 0+000
do km 0+360 wraz z wywiezieniem namułów.
3) Oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm).
4) Usunięcie wszystkich zatorów w rowie i oczyszczenie wszystkich przepustów.
5) Oczyszczenie studzienki kontrolnej o średnicy 1,0 m (km 2 + 500).
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem
z powierzchni ok. 9800 m2.
2) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodni
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Usunięcie wszystkich zatorów w rowie.
1
Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.10.0025.2019
3.2. Zadanie nr 2 - rów ,,R-1"
Zadanie nr 2: rów ,,R-1" na osiedlu Winiary na odcinku od km 1+320 (od granicy lasu,
działka ewidencyjna nr 448, obręb 152 Winiary) do km 2+100 (do granicy
miasta, przy działce ewidencyjnej nr 928, obręb 152 Winiary) - razem 780 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 2720 m2.
2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 1+320
do km 2+100 wraz z wywiezieniem namułów.
3) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem z
powierzchni ok. 2720 m2.
2) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
3.3. Zadanie nr 3 - rów ,,R-D3"
Zadanie nr 3: rów ,,R-D3" na osiedlach Szczypiorno i Zagorzynek na odcinku od km 0+000
(od ujścia do cieku Piwonia na działce ewidencyjnej nr 17, obręb Zagorzynek
do km 1+455 (do wylot krytego odcinka na działce ewidencyjnej nr 93, obręb
Nosków) - razem 1455 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 8730 m2.
2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000
do km 1+455 wraz z wywiezieniem namułów.
3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
4) Oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem
z powierzchni ok. 8730 m2.
2) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
3) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3.4. Zadanie nr 4 - rów ,,RP-2"
Zadanie nr 4: rów ,,RP-2" na osiedlu Rypinek na odcinku od km 0+480 (na działce
ewidencyjnej nr 20 obręb, 087 Rypinek w sąsiedztwie działki ewidencyjnej nr
50/2, obręb 088 Rypinek) do km 1+090 (przy Rezerwacie Archeologicznym w
Kaliszu - Zawodziu na działce ewidencyjnej nr 16/2, obręb 065A Rypinek) -
razem 1570 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 6280 m2.
2
Oznaczenie sprawy: WGOŚ.271.10.0025.2019
2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000
do km 1+455 wraz z wywiezieniem namułów.
3) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem
z powierzchni ok. 6280 m2.
2) Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
3.5. Zadanie nr 5 - rów ,,RC-2"
Zadanie nr 5: rów ,,RC-2" na osiedlu Dobrzec na odcinku od km 0+000 (od ujścia do cieku
Krępica na działce ewidencyjnej nr 113, obręb 160 Dobrzec) do km 1+250
(działka ewidencyjna nr 2, obręb 160 Dobrzec wzdłuż ul. Kąpie do
skrzyżowania z ul. Poligonową) - razem 1250 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 3750 m2.
2) Odmulenie rowu, warstwy 30 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m od km 0+000
do km 1 + 250 wraz z wywiezieniem namułów.
3) Oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
4) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem
i wywiezieniem z powierzchni ok. 3750 m2.
2) Oczyszczenie rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
3.6. Zadanie nr 6 - rów bez nazwy przy ul. Saperskiej
zadanie nr 6: rów bez nazwy przy ul. Saperskiej (dz. nr 16/1 oraz 18/1 obręb ew. 062 osiedle
Rajsków). Od ul. Saperskiej do starorzecza rzeki Swędrni - razem 81 m.
I etap
1) Wykoszenie roślinności z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i usunięciem
z powierzchni ok. 500 m2.
2) Odmulenie rowu, warstwy 20 cm, przy szerokości dna 0,6 m i głębokości 1,5 m wraz
z wywiezieniem namułów.
3) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
4) Oczyszczenie koryta rowu z zanieczyszczeń i i ich zagospodarowanie, zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
II etap
1) Wykoszenie traw i porostów z dna i skarp rowu wraz z ich wygrabieniem i wywiezieniem
z powierzchni ok. 500 m2.
2) Usunięcie wszystkich zatorów i oczyszczenie wszystkich przepustów w rowie.
Oczyszczenie koryta rowu z wszelkich zanieczyszczeń i ich zagospodarowanie, zgodnie
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dokument nr: WGOŚ.271.10.0025.2019

Składanie ofert:
1. Pisemną ofertę w zamkniętej opieczętowanej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego
i oznaczonej: ,,Oferta na konserwację rowów odwadniających na obszarze miasta Kalisza
w 2019r. z podziałem na sześć zadań w dwóch etapach" należy dostarczyć za
pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek
20, 62-800 Kalisz (pok. 25 na I piętrze w ratuszu) w nieprzekraczalnym terminie do 12
kwietnia 2019 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia - zadań nr 1-6.
Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia w I etapie niezwłocznie od 3 czerwca
2019r., a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż 28 czerwca 2019r., w II etapie
niezwłocznie od 2 września 2019r., a wykonanie zamówienia zakończy nie później niż 30
września 2019r.

Wymagania:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
5.1. Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają ich posiadania - Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym
zakresie.
5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie przewidzianego do realizacji zadania.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał/
wykonuje co najmniej dwie usługi konserwacji urządzeń wodnych lub regulacji cieków
wodnych.
5.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
5.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił w celu realizacji usługi przynajmniej
następujące narzędzia i urządzenia jak poniżej:
1) środek transportowy o ładowności min. 5 ton;
2) koparka przedsiębierna;
3) piła spalinowa - 1 szt.;
4) kosiarki spalinowe - 2 szt.
Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
6.1. Przez Wykonawcę rozumie się wyłącznie osobę, która złożyła ofertę.
6.2. Zamawiający dokona porównania ofert na podstawie następującego kryterium: cena brutto
- waga 100%.
6.3. Ocenie podlegają tylko oferty nieodrzucone.
6.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy tylko do kwoty przewidzianej
w budżecie zadania.
6.5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty.

Kontakt:
Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Magdalena Zborowska
tel. 62 504-97-81.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.