Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

Przedmiot:

Wykonanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Nadleśnictwo Nawojowa
ul.Lipowa 1
33-335 Nawojowa
powiat: nowosądecki
tel: (018) 445-70-12 fax: (018) 446-38-95
nawojowa@krakow.lasy.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nawojowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie ścieżki przyrodniczoedukacyjnej
w uroczysku Feleczyn ,,Tajemniczy świat owadów"
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej składa się z następujących zadań:
? Wytyczeniu ścieżki w sąsiedztwie wiaty turystycznej w Feleczynie (szczegółowa
lokalizacja przedstawiona na załączonej mapie - załącznik nr 1),
? Wykonaniu nawierzchni ścieżki o szerokości 1 m i długości 160 m z następujących
warstw (grubość po zagęszczeniu): najgłębsza warstwa o grubości ok. 10 cm
wypełniona tłuczniem o przekroju ziaren około 3 do 4 cm; kolejna warstwa grubości
około 10 cm, wypełniona żwirem lub grysem o przekroju ziaren od około 1 do 1,5 cm;
wierzchnia 2-3 cm warstwa z miału kamiennego. Obustronne obramowanie ścieżki
należy wykonać wykorzystując do tego celu (do wyboru) kamień naturalny lub kostkę
granitową (położone na odpowiednio szerokim pasku betonu zagłębionego w gruncie
na ok. 30 cm),
? Wykonaniu drewnianej, zadaszonej i zabezpieczonej preparatami grzybobójczymi,
posadowionej na pestkach betonowych bramy wejściowej w formie klucza (załącznik
nr 2) z napisem: ,,Tajemniczy świat owadów" i logo Nadleśnictwa i WFOŚiGW
w Krakowie,
? Wykonaniu 4 placyków pod rzeźby o pow. ok 4-6 m2 każda - odpowiednie
wytarasowanie placu wraz z wykonaniem obrzeża oraz wypełnieniem tłuczniem,
analogicznie jak w przypadku ścieżki (z uwzględnieniem wskazówek otrzymanych od
dostawcy rzeźb),
Strona 2 z 3
? Wykonaniu 4 tabliczek informacyjnych o gatunkach (posadowionych na pestkach
betonowych),

? Wykonaniu 1 zadaszonej tablicy na początku ścieżki z opisem i prezentacją całej
ścieżki z naniesionym logo Nadleśnictwa i WFOŚiGW (posadowionej na pestkach
betonowych)
? Wykonaniu 3 tabliczek kierunkowych ,,kierunek przejścia" (posadowionych na
pestkach betonowych)

Dokument nr: ZG.270.6.2019

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r, o godz. 11:00, w siedzibie
Zamawiającego.

Składanie ofert:
7. Ofertę należy złożyć na druku oferty załączonym do ogłoszenia w siedzibie
Nadleśnictwa Nawojowa, 33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 1 lub adres e-mail:
nawojowa@krakow.lasy.gov.pl do dnia 16.04.2019 r. do godz.11:00 w formie
elektronicznej.
a) Oferty w formie elektronicznej należy przesłać na adres e-mail Zamawiającego
z dopiskiem Oferta na przetarg - Wykonanie ścieżki Tajemniczy świat owadów, nie
otwierać przed dniem 16.04.2019 r. do godz.11:00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od 03.06.2019 r. do 31.07.2019 r.

Wymagania:
2. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (wartość zamówienia
poniżej 30 000 euro).
4. O wyborze oferty decydować będzie cena ofertowa brutto, która stanowi jedyne
kryterium oceny złożonych ofert.
5. Oferowana cena jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie elementy wykonania
zadania, serwis w okresie gwarancji (min. 3 lata) oraz ewentualne ryzyko wykonania
prac nieprzewidzianych w zaproszeniu a koniecznych do wykonania zadania.
6. Wykonawca udzieli 36-miesięcznej gwarancji na całość wykonanego zadania.
b) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze ujawnienie treści oferty
w przypadku niewłaściwego jej opisania.
9. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana jako najbardziej korzystna zostanie
poinformowany w dniu 16.04.2019 r. (do godz. 15:00) o wyborze jego oferty
oraz szczegółach realizacji usługi.
9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowej
jak również rezygnacji z wyboru Wykonawcy.
Strona 3 z 3
10. Przedmiot zamówienia wynika z realizacji zadania pn.: ,,Tajemniczy świat owadów"
współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
11. Informacja dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych
na potrzeby niniejszego zamówienia (RODO) zostały zawarte w klauzuli informacyjnej
stanowiącej załącznik do ogłoszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.