Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Bieżące remonty dróg gminnych

Przedmiot:

Bieżące remonty dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sypniewo
ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
powiat: makowski
(29) 7177783 FAX (29) 7177816
gmina@sypniewo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sypniewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę pospółki żwirowej lub kruszywa betonowo-kamiennego o frakcji 0-40 mm (50%/50%) wraz z wbudowaniem na wskazane przez zamawiającego gminne drogi gruntowe do 3 500 ton.
Remont dróg polegać będzie na dowiezieniu i wbudowaniu kruszywa betonowego i kamiennego wraz z pospółką żwirową w korpus drogowy, wyprofilowaniu równiarką drogową. Odcinki
dróg przewidzianych do remontu każdorazowo wskaże Zamawiający.
Podana ilość zamówienia pospóiki żwirowej lub kruszywa betonowo-kamiennego o frakcji 0-40 mm (50%/50%) jest wartością szacunkową, dlatego też zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia dostawy określonego materiału.
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur częściowych potwierdzenia wagowego
dostarczonego materiału.

Dokument nr: UG.271.1.2019

Składanie ofert:
V. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 10.00 w pok. 4 - sekretariat, w siedzibie Zamawiającego.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) oraz zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. II. Zakres rzeczowy zamówienia.
. Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce wskazane przez zamawiającego.
2. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez przedstawiciela zamawiającego na dwa dni przed ich realizacją.
3. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur wystawionych po wykonaniu partii dostawy materiału.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z treścią oferty.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym m.in. koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia, dostawy do rozładunku i wbudowania materiału we wskazaną przez zamawiającego drogę.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczanej pospółki lub kruszywa zgodnie z przedmiotem zamówienia, które powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny, bez domieszek cegły.
7. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenie -oświadczenie o jakości dowożonej pospółki lub kruszywa i jego frakcji.
8. Zamawiający ma prawo do zbadania dostarczanej pospółki lub kruszywa pod względem: jakości, ilości i zanieczyszczenia. W przypadku stwierdzenia którejkolwiek z w/w okoliczności zamawiający może obciążyć wykonawcę kosztami badania i kontroli wagi, żądać usunięcia wad jakościowych i/lub ilościowych (na koszt wykonawcy) w terminie 3 - ech dni od dnia, w którym dana okoliczność zaistniała.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.