Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
694z dziś
3459z ostatnich 7 dni
16080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie adaptacji pomieszczenia

Przedmiot:

Wykonanie adaptacji pomieszczenia

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o
ul. Dra J. Balewskiego 1
83-200 Starogard Gdański
powiat: starogardzki
Tel./fax.: 58 77 49 436/ 58 56 248 21
Województwo: pomorskie
Miasto: Starogard Gdański
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacji pomieszczenia o powierzchni 4lm2 z przeznaczeniem na kaplice szpitala, zgodnie z wymaganiami:
1) Roboty rozbiórkowe
a) Rozebranie posadzek
b) Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
c) Wykucie z muru ościeżnic stalowych oraz poszerzenie otworów
2) Roboty budowlane, malarskie, posadzkarskie, zabudowy z płyt g-k
a) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów-pom. zaplecza
b) Tynki wewnętrzne wraz z gładziami
c) Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych
d) Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa- słupy przy ołtarzu, obudowa rur, obudowa podciągu
e) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych
f) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
g) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
3) Roboty elektryczne
a) Montaż 6 lamp paneli typu LED
b) Montaż oświetlaczy szt.2
c) Montaż wentylatora ściennego
d) Okablowanie pomieszczenia
e) Okablowanie wraz z montażem 3 czujek przeciwpożarowych
4) Stolarka drzwiowa
a) Obsadzenie ościeżnic drewnianych wraz z drzwiami szt. 2
5) Stolarka okienna
a) Wykucie z muru ościeżnic drewnianych z parapetami
b) Montaż okien i parapetów szt. 5
Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do powyższego zapytania ofertowego zawiera szczegółowy zakres robót budowlanych.
2. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 11.04.2019r. o godzinie 9.00. Osoba do kontaktu w sprawie wizji lokalnej: Łukasz Wroński - tel. 58 77 49 429.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 45000000-7.

CPV: 45000000-7.

Dokument nr: FSZ.235.3.2019

Otwarcie ofert: 8. Otwarcie jawne ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 1 w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10.15.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 r., do godziny 10.00, wyłącznie w formie pisemnej:
a. Ofertę można dostarczyć pocztą lub osobiście na adres: Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., ul. Dra J. Balewskiego 1, 83-200 Starogard Gdański, pokój nr 1

Wymagania:
5. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.
6. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
VII. Forma oferty
b. Potwierdzenie przyjęcia powinno być zawsze podpisane przez Zamawiającego.
c. Oferty złożone w formie elektronicznej nie będą brane pod uwagę, z powodu wymogu potwierdzenia przyjęcia i podpisania oryginalnego dokumentu.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3. Niezbędnym jest złożenie do oferty wypełnionego formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Na wszystkie pytania zawarte w formularzu ofertowym muszą być udzielone odpowiedzi.
5. Jeśli pytanie postawione w formularzu ofertowym nie dotyczy Oferenta, należy wpisać ,,nie dotyczy".
6. Koperta powinna być oznaczona następująco:
a. ,,Oferta na wykonanie adaptacji pomieszczenia o powierzchni 4lm2 z przeznaczeniem
na kaplice szpitala ",
b. Nazwa i adres Zamawiającego,
c. Nazwa i adres Wykonawcy.
7. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwarcia - niezwłocznie.

Kontakt:
X. Opis sposobu udzjelenia wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego
1. Informacji na temat zamówienia udziela Bartłomiej Ryniejski e-mail: b.ryniejski@szpital-starogard.pl oraz Łukasz Wroński e-mail l.wronski@szpital-starogard.pl.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.