Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług przeglądów konserwacyjnych i serwisowych instalacji wentylacji...

Przedmiot:

Świadczenie usług przeglądów konserwacyjnych i serwisowych instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Transportowy Dozór Techniczny
Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. (22) 4 902 902
przetargi@tdt.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,Świadczenie usług przeglądów konserwacyjnych i serwisowych
instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji";
Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących - Kod CPV: 50730000-1.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - został określony w załączniku nr 2 do niniejszego
zapytania;
3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych - 5 części:
Część I - Kraków
Część II - Katowice
Część III - Gdańsk
Część IV - Wrocław
Część V - Poznań

Dokument nr: TDT/P1-382/ZO1/2019/11736/2019, 1/2019

Składanie ofert:
a) Ofertę należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) W zaoferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie koszty oraz ewentualne upusty i rabaty.
c) Termin nadsyłania ofert: do 16 kwietnia 2019r. do godz. 1000 na adres mailowy:
przetargi@tdt.gov.pl
d) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2/3
e) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019r.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert:
Kryterium: Cena oferty 100%
5. Informacje dotyczące przygotowania i składnia ofert:
6. Postanowienia końcowe:
a) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie
jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z Wykonawcami warunków przy wyborze oferty,
a także rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.
c) Zamawiający zastrzega, że oferowana cena będzie stanowić informację publiczną.
d) Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
o wyborze Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa lub o unieważnieniu postępowania.
e) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
f) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego - wzór umowy.
g) Komunikacja z Wykonawcą prowadzona będzie w języku polskim.

Kontakt:
f) Osoby do kontaktu: Elżbieta Kolanko tel. 728 333 194, email: przetargi@tdt.gov.pl
Marta Zmitrowicz tel. 509 762 634

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.