Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
710z dziś
3390z ostatnich 7 dni
16063z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przeglądu technicznego chillera systemu wody lodowej instalacji klimatyzacji wraz...

Przedmiot:

Wykonanie przeglądu technicznego chillera systemu wody lodowej instalacji klimatyzacji wraz ze wskazaniem koniecznych naprawy i czynności serwisowych, określeniem kosztów ich usunięcia

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
powiat: Warszawa
Fax: 22 8288773
bdg@mkidn.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zapytania jest wykonanie przeglądu technicznego chillera systemu wody lodowej instalacji klimatyzacji model EMICON RAE 1672 KC wraz ze wskazaniem koniecznych naprawy i czynności serwisowych, określeniem kosztów ich usunięcia które będą podstawą do wyłonienia wykonawcy remontu.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności Zleceniodawca zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie przeglądu technicznego chillera systemu wody lodowej instalacji klimatyzacji model EMICON RAE 1672 KC wraz ze wskazaniem koniecznych naprawy i czynności serwisowych, określeniem kosztów ich przeprowadzenia, które będą podstawą do wyłonienia wykonawcy remontu w oddzielnym postępowaniu.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania jest:

1) wykonanie przeglądu technicznego agregatu wody lodowej zgodnie z instrukcją DTR urządzeń dla model: EMICON RAE 1672 KC - 1 szt. dwuobiegowa.

2) wykonanie wykazu koniecznych napraw i działań serwisowych;

3) wykonanie kosztorysu naprawy i czynności prac serwisowych z uwzględnieniem w miarę możliwości wykorzystania części lub podzespołów po regeneracji;

3) jeżeli uszkodzone części lub podzespoły nie będą nadawały się do naprawy lub regeneracji ze względów ekonomicznych lub użytkowych Wykonawca do kosztorysu przyjmie cenę nowych oryginalnych lub zamienników, o parametrach technicznych nie gorszych niż oryginalne.

4) W ramach przeglądu należy wykonać m.in.:

- Sprawdzenie historii pracy agregatu;

- Stan obiegu chłodniczego - izolacja, spawy, połączenia, szczelność

- Stan pracy sprężarki (sprężarek) - pobór prądu, hałas, powrót oleju

- Stan pracy wentylatora (wentylatorów) - pobór prądu, hałas, przepływ powietrza

- Stan podłączeń elektrycznych

- Stan izolacji kabli elektrycznych

- Stan styków

- Szkło wziernikowe (czynnik chłodniczy)

- Czas pracy urządzenia, sprężarki (sprężarek), obiegów chłodniczych

- Wartość poboru prądu i mocy przez urządzenia

- Wysokość ciśnienia parowania i skraplania

- Sprawdzenie kalibracji czujników

- Sprawdzenie wielkości nastaw urządzenia

- Sprawdzenie prawidłowej pracy filtoroosuszacza (i ewentualna wymiana)

- Sprawdzenie prawidłowej pracy zaworów bezpieczeństwa (obieg chłodniczy)

- Sprawdzenie prawidłowej pracy wyłączników wysokiego i niskiego ciśnienia

- Sprawdzenie stanu pracy parowacza - wydajność, izolacja

- Sprawdzenie stanu pracy skraplacza - wydajność

- Czyszczenie skraplacza

- Sprawdzenie układu sterowania i ewentualna korekta nastaw;

- Sprawdzanie ciśnień roboczych układu wody lodowej i ewentualna korekta;

- Sprawdzenie szczelności układów chłodniczych, ewentualna korekta napełnienia czynnikiem chłodniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- Sprawdzenie zabezpieczeń ciśnieniowych i zwłok czasowych;

- Sprawdzenie poprawności działania elementów automatyki chłodniczej: zawory rozprężne, elektrozawory, przetworniki, czujniki temperatury itd.;

- Sprawdzenie poprawności działania grzałek karteru sprężarek;

- Sprawdzenie zamocowań mechanicznych;

- Uzupełnienie dziennika serwisowego o wykonane czynności.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

7. Zamawiający umożliwia wizję lokalną urządzenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: bdg@mkidn.gov.pl w tytule należy wpisać: ,,Oferta na wykonanie okresowego przeglądu technicznego agregatu wody lodowej systemu klimatyzacji" do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godziny 15.00.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 14 dni od momentu podpisania umowy. Wykonanie umowy zostanie potwierdzona protokołem z przyjęcia dokumentacji po przeglądzie technicznym.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent wypełni ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 2). Oferta powinna zawierać wszystkie koszty konieczne do realizacji przedmiotu umowy w tym m.ni.: koszty przeglądu, wykonania kosztorysu, koszty transportu i dojazdu.

Uwagi:
VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela Zbigniew Komański pod numerem telefonu 22 4210121 oraz adresem email: zkomanski@mkidn.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.