Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI w BYTOMIU Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
ul. Smolenia 35
41-902 Bytom
powiat: Bytom
tel. 32 77 98 722, fax: 32 389 14 44
Województwo: śląskie
Miasto: Bytom
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE o zamówieniu, którego wartość nie przekracza 30 000 euro
dotyczy: konkursu ofert nu wykonanie nawierzchni bezpiecznej dla zadania pn. ,,Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3H w Bytomiu"
II. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw polegającej na:
Wykonaniu nawierzchni bezpiecznej gumowej SRB. Ułożeniu obrzeża elastycznego eko-bord, Wykonaniu podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną, Zakupu i montażu furtki stalowej w istniejącym ogrodzeniu, Zakupu ławki metalowo-drewnianej, Zakupu i montażu kosza metalowego.

Dokument nr: AR. 271.2.8.2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019 r. o godz. 9.15 w Urzędzie Miejskim
w Bytomiu przy ul. Smolenia 35 pokój nr 132.

Składanie ofert:
Ofertę wraz z kosztorysem należy złożyć w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z napisem : ,,Budowa placu zabaw przy SP-38" w siedzibie Zamawiającego tj. w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul. Smolenia na parterze do dnia 15.04.2019 r. do godz. 9.00.
Oferty złożone po terminie oraz bez załączonego kosztorysu nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
III. Wymagany termin realizacji zamówienia: Do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
IV. Opis sposobu obliczenia ceny:
Wykonawca podaje cenę brutto ( z podatkiem vat 23 % ) na formularzu oferty.
W załączeniu: przedmiar robót, postanowienia umowne, formularz oferty.
V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena ofertowa brutto - 100%.
Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż określone we wcześniej złożonych ofertach.
Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
1) kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ,
2) nazwa i siedziba wykonawcy
3) cena oferty.

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Ewa Szczyszczaj - tel. 32 77 98 722

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.