Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
658z dziś
3548z ostatnich 7 dni
16062z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sieci elektroenergetycznej

Przedmiot:

Budowa sieci elektroenergetycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wójt Gminy Tokarnia
Tokarnia 380
32-436 Tokarnia
powiat: myślenicki
tel. 12 2747022, fax 12 2747025
przetargi@tokarnia.info.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Tokarnia
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wójt Gminy Tokarnia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tokarnia.
II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej - działka nr 783/2, zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik Nr 2), przedmiarem robót (załącznik Nr 3) oraz zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik Nr 4), na warunkach przedstawionych we wzorze umowy stanowiącymi (załącznik Nr 5) do niniejszego zaproszenia. Na czas wykonania robót w pasie drogowym należy opracować projekt organizacji ruchu i zaopiniować w Wydziale Zarządzania Ruchem, Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania linii kablowej oraz montażu fundamentów pod lampy

2. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót nazwy własne producentów lub nazwy konkretnych marek lub produktów nie oznaczają obowiązku ich stosowania, a Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów lub produktów o właściwościach nie gorszych niż wskazane, pod warunkiem posiadania tożsamej funkcjonalności .

3. Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania robotami w przedmiotowym zakresie.

Dokument nr: GK.7013.4.2019

Składanie ofert:
4. Ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2019 r. do godziny 0900 w siedzibie Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem poczty, lub mailem na adres przetargi@tokarnia.info.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r.

Wymagania:
III. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zapytania.

2. Cena winna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zadania a niezbędne do jego wykonania, a w szczególności:

- koszty wszelkich robót przygotowawczych,

- koszty wszelkich robót porządkowych, w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,

- koszty opracowania na czas wykonania robót w pasie drogowym projektu organizacji ruchu,

- koszty właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót,

- wszelkie opłaty związane z realizacją i odbiorami robót, odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z prowadzonymi robotami,

- koszty przygotowania dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zawiadomienia o zakończeniu robót.

3. Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną z dokumentem rejestrowym.
5. Termin płatności: do 30 dni od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

6. Zamawiający wymaga udzielenie przez wykonawcę 60 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

IV. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane według następującego kryterium:

cena - 100%

Kontakt:
W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z:
Dariusz Dragosz lub Wacław Sępiak tel. 12 2747011 lub adres mailowy przetargi@tokarnia.info.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.