Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana WLZ klatek schodowych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi

Przedmiot:

Wymiana WLZ klatek schodowych budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszącymi

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZGODA W BRZEGU
ul. Robotnicza 5
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 448 20 00, 77 448 20 01, 77 444 06 00, 77 444 08 00
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
zaprasza do złożenia oferty na zadanie:
,,Wymiana WLZ klatek schodowych budynku mieszkalnego wraz z robotami
towarzyszącymi, przy ul. Zakonnic 6-8 w Brzegu"
Podstawą obliczenia ceny oferty są projekt techniczny, zakres robót wyszczególniony
poniżej (bez przedmiaru robót kosztorysowych) oraz warunki wykonania i odbioru robót
budowlanych.
Zadanie: ,,Wymiana WLZ klatek schodowych budynku mieszkalnego wraz z robotami
towarzyszącymi musi obejmować następujący zakres robót:
Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,
1) Wykonanie niezbędnych bruzd i przekuć,
2) Wymiana linii zasilającej od ZK do TG klatek schodowych i WLZ do mieszkań wg projektu
3) Wymiana wewnętrznej linii zasilającej dla lokali mieszkalnych,
4) Wymiana szafek licznikowych, tablicy instalacji teletechnicznych ( prod.np Ver-Tom)
5) Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej klatek schodowych wraz z montażem opraw
oświetleniowych typu plafoniera wyposażonych w czujniki ruchu i zmierzchu ( bez obwodu
oświetlenia korytarza piwnic), wymiana oprawy zewnętrznej z czujnikiem zmierzchu
6) Demontaż zbędnych przycisków starej instancji oświetlenia klatki schodowej,
7) Zamurowanie przekuć i uzupełnienie tynku bruzd oraz uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
po wykonanych robotach elektrycznych,
8) Sprzątanie klatki schodowej w trakcie wykonywanych robót remontowych oraz po ich
zakończeniu,
9) Wykonanie dodatkowego sprawdzenia w lokalach mieszkalnych ( w tablicy mieszkaniowej)
skuteczności ochrony przeciw porażeniowej.
10) Dokonanie odbioru robót w zakresie dotyczącym Zakładu Energetycznego i dostarczenie
protokółu odbioru Zamawiającemu
13)Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
? urządzenie zaplecza budowy
? wykonanie punktu poboru energii elektrycznej
? właściwe zabezpieczenie robót
? odszkodowania wynikłe w trakcie prowadzenia robót
? zapewnienie stałego porządku i czystości na placu budowy
? dostarczenie na budowę przez okres realizacji remontu, kontenerowego wc dla
zatrudnionych pracowników oraz sukcesywny wywóz nieczystości,
2
? w trakcie prac Wykonawca robót zapewni dotychczasową instalacją ciągłość dostawy
energii elektrycznej do klatek budynku,
? gruz, materiały podlegające recyklingowi, bądź niepodlegające, z demontażu, bądź
podlegające wymianie należy uwzględnić w cenie usługi
2. Przy wymianie instalacji WLZ należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach
budowlanych( Dz.U 2004 nr 92 poz 881).

Otwarcie ofert: 5. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2019r.o godzinie 1245

Składanie ofert:
4. Ofertę cenową należy złożyć do dnia 12.04.2019r.do godziny 12 30
w sekretariacie
Zamawiającego, z napisem ,,Wymiana WLZ klatek schodowych budynku mieszkalnego
przy ul. Zakonnic 6-8 w Brzegu"

Wymagania:
3. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty (załącznik nr 1).
Kryterium oceny: cena i wiarygodność techniczna
6. Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
7. W przypadku wątpliwości, co do wyceny złożonej oferty, Zamawiający ma prawo zażądać
dodatkowych wyjaśnień od oferenta.
8. Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do
wykonania zamówienia. Do oferty należy załączyć:
1) Oświadczenie oferenta, że po zapoznaniu się z faktycznym zakresem ogłoszonego
do wykonania remontu , w szczególności ze stanem technicznym , dokumentacją
techniczną i warunkami lokalnymi, zapewnia że posiada niezbędną wiedzę fachową,
kwalifikacje, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego
wykonania umowy (załącznik nr 2)
2) referencje z lat 2015-2018( potwierdzone za zgodność z oryginałem) o wykonaniu
robót o podobnym zakresie, z podaniem wartości wykonanych robót. Nie dotyczy
Wykonawców, którzy w tym okresie wykonywali roboty na rzecz Spółdzielni

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.