Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
682z dziś
3362z ostatnich 7 dni
16035z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana okien drewnianych na okna PCV

Przedmiot:

Wymiana okien drewnianych na okna PCV

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZGODA W BRZEGU
ul. Robotnicza 5
49-300 Brzeg
powiat: brzeski (opolski)
77 448 20 00 77 448 20 01, 77 444 06 00 77 444 08 00
Województwo: opolskie
Miasto: Brzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Wymiana okien drewnianych na okna PCV ( białe) rozwierno-uchylne (profil
pięciokomorowy)
22 szt 530mm* 410mm 1 skrzydłowe uchylne (ostatnie okienko przy prawym
szczycie nie wymieniać, należy je oddzielnie wycenić)
3 szt 730mm* 780mm 1 skrzydłowe uchylne ( okna wynieść ponad teren,
zmniejszyć wysokość do~410mm, podmurować
na pełną gr. muru, miejsce zamurowania otynkować)

2szt 1040mm*1100mm 2 skrzydłowe rozwierno-uchylne ( okna wynieść
ponad teren, zmniejszyć wysokość do ~ 410mm
podmurować na pełną gr muru, miejsce
zamurowania otynkować)
Wymiana okien obejmuje:
Demontaż starych okien wraz z ościeżnicą
Osadzenie nowych okien wraz z obróbką wykończeniową ościeży, łącznie z
pomalowaniem ościeży farbą zewnętrzną w kolorze jak istniejące
Wywóz materiałów z rozbiórki łącznie z ich utylizacją
Obmiary do wykonania wymiany okien oferent dokonuje we własnym zakresie
2. Okna z PCV powinny posiadać:
Nawiewniki mechaniczne( w pomieszczeniach wspólnych- pralnie, suszarnie oraz w
ciągach komunikacyjnych)
Mikrowentylację
Szyby termo o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m2K
Przy wymianie stolarki należy stosować wyroby wprowadzone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych( Dz.U 2004 nr 92 poz 881)

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.04.2019r. o godz.11

Składanie ofert:
Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty złożyć w Sekretariacie Zamawiającego.
do dnia 15.04.2019 do godz.11oo.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:
Oferta na wykonanie wymiany stolarki okiennej w piwnicach budynku mieszkalnego
przy ul. Zakonnic 10-12 w Brzegu"

Wymagania:
Obecność oferentów nie jest obowiązkowa.
2
Oferent o przyjęciu lub odrzuceniu oferty powiadomiony zostanie telefonicznie
Oferent składający ofertę musi wykazać się, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne
do wykonania zamówienia
? Oświadczenie, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym
? polisę ubezpieczeniową o.c. prowadzonej działalności
? oświadczenie referenta, że po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną budynku w tym
w szczególności ze stanem technicznym, warunkami lokalnymi, że posiada niezbędną
wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla
prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty.
Kryterium oceny złożonych ofert:
1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami : najniższa cena.
Uwagi końcowe.
1. Warunki płatności:14 dni od daty odbioru robót i wystawienia prawidłowo sporządzonej i
dostarczonej Zamawiającemu faktury.
2. Postępowanie w sprawie wyboru oferenta nie jest prowadzone w trybie ustawy
,,Prawo zamówień publicznych"
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.