Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
338z dziś
3018z ostatnich 7 dni
15691z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Adaptacja pom. pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej

Przedmiot:

Adaptacja pom. pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
powiat: Toruń
tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205, tel. (0-56) 6114 698 +48 603 694 514
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Toruń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. : ,,Adaptacja pom. nr 123 w Instytucie Fizyki pod umieszczenie w nim ultrastabilnej wnęki optycznej
do realizowania tematu 2 projektu nr TEAM/2017-4/42" " - wykonanie fundamentu ,,pływającego" w
piwnicy budynku ul. Grudziądzka 5/7 w Toruniu.
2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w zał. nr 2- Przedmiarze robót do niniejszego
zapytania ofertowego

Dokument nr: 90-DIN.079.24.2019

Specyfikacja:
2) Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem:
www.umk.pl/zamowienia/przetargi

Składanie ofert:
IX. FORMA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
1) korespondencyjnie na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Dział Inwestycyjny,
ul. Gagarina 35, 87-100 Toruń, I p. pok. 106;
1. Termin złożenia ofert: do dnia 16.04.2019 r., do godz. 10:00, otwarcie ofert godz. 10:30
2) osobiście w siedzibie Działu Inwestycyjnego (adres jw.); przekazane w zamkniętej, opisanej kopercie-
z tytułem postępowania i pieczęcią firmy.
X. INFORMACJA
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
na podstawie podanych kryteriów wyboru.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMINY
2. Termin realizacji: 45 dni od podpisania umowy.

Wymagania:
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT
Najniższa cena ofertowa brutto - waga 100 %.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
DOKUMENTY
Oferta musi zawierać: zał. nr 1- stanowiący Formularz ofertowy do niniejszego zapytania
VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY
Zamawiający wykluczy wykonawcę, który nie załączy prawidłowo wypełnionego dokumentu wymaganego
w zapytaniu ofertowym.
VIII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty,
2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym,
3) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
3. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; jedna faktura za całość
robót.
3) Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego
oraz przygotowania i złożenia oferty na to zapytanie.

Kontakt:
Osoby do kontaktu:
Stanisław Rudnicki - w godz. 9;00-14;00
tel. (0-56) 6114 698 +48 603 694 514
Andrzej Bobecki - w godz. 9;00-14;00
tel. (0-56) 6114 272, +48 601 052 205

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.