Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wjazdów oraz wykonanie pobocza chłonnego pomiędzy wjazdami

Przedmiot:

Przebudowa wjazdów oraz wykonanie pobocza chłonnego pomiędzy wjazdami

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA OTWOCKA WYDZIAŁ INWESTYCJI
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
powiat: otwocki
tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06) wew. 239
inwestycje@otwock.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Otwock
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zadania: Przebudowa 6 wjazdów w ul. Sowińskiego oraz wykonanie pobocza chłonnego pomiędzy
wjazdami w ramach zadania .budowa wjazdów w ul. Sowińskiego*.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie 6 wjazdów do posesji w ul. Sowińskiego oraz wykonanie pobocza chłonnego pomiędzy
wjazdami. Łączna powierzchnia wykonania nawierzchni z kostki betonowej pod wjazdy ok. 60 m2. Łączna
powierzchnia pobocza chłonnego 31 m2.
2. Zamawiający zamieszcza w załączeniu do ogłoszenia materiały jakie posiada w związku z
ogłoszeniem o zamówieniu: szczegół konstrukcyjny wjazdu indywidulanego oraz pobocza chłonnego.

Otwarcie ofert: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 godz.9;00 w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Armii Krajowej 5 w Otwocku, budynek C pok. Nr 35.

Składanie ofert:
Miejsce i termin złożenia oferty:
a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2019 do godz.10;00 w zaklejonej kopercie w siedzibie
zamawiającego: Biuro Obsługi Mieszkańców - bud. ,,B" pok. 1 w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta
Otwocka, ul. Armii Krajowej 5.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin realizacji zamówienia : do 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
4. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena -100% wg wzoru: najniźsza/badana x 100
5. Oferta ma zawierać następujące dokumenty.
a) Kompletny, wypełniony formularz ofertowy wg załączonego wzoru - zał. nr 1
b) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) i b) nie zostanie poddana procesowi punktacji.
6. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
A) Cenę należy wliczyć:
a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT.
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Opis sposobu przygotowania oferty
- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie.
na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis:
oferta na ,, budowa wjazdów w ul. Sowińskiego".
- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.
c) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy nie
otwarta.
d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej
składania

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Beata Wądołkowska
Krzysztof Gościcki
Zapytania dotyczące treści i przedmiotu zamówienia należy kierować na adres mailowy
inwestycje@otwock.pl w tytule umieszczając zwrot ,, Ogłoszenie o zamówieniu'

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.