Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji

Przedmiot:

Świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ
ul. Koszykowa 78
00-671 Warszawa 1
powiat: Warszawa
261 845 575
zt@wckik.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa 1
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK) SPZOZ w Warszawie
zaprasza do składnia ofert na świadczenie usług serwisu, konserwacji oraz napraw awaryjnych
urządzeń klimatyzacji dla:
- Zespołu Medycznego WCKiK SPZOZ w Warszawie, ul. Szaserów 128,
- Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Bydgoszczy, ul. Powstańców Warszawy 5,
- Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Ełku, Kościuszki 30,
- Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ w Lublinie, al. Racławickie 23,
- Terenowej Stacji WCKiK SPZOZ we Wrocławiu, ul. Rudolfa Weigla 5,
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1 oraz na warunkach
zawartych we wzorze umowy - załącznik Nr 2.
Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na obiekcie w celu sprawdzenia warunków
związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem postępowania oraz uzyskania dodatkowych
informacji przydatnych do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wyklucza się bowiem
możliwość składania roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów
niezbędnych do wykonania umowy.
Wykonawca sporządzi wykaz urządzeń wraz z wyceną usługi zgodnie z załączonym wzorem
(arkusz asortymentowo - cenowy, załącznik Nr 3) na podstawie wizji lokalnej.

Dokument nr: 11/ZT/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert: do godziny 12:00 dnia 12.04.2019 r.
Oferty należy przesłać na adres:
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
ul. Koszykowa 78
00 - 671 Warszawa
lub adres
e-mail: zt@wckik.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres
obowiązywania umowy - 24 miesiące od daty podpisania umowy.

Wymagania:
Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy według następujących kryteriów:
1) Cena brutto (z podatkiem VAT) - waga kryterium 95 %
Najniższa cena oferty
Liczba punktów w kryterium = ------------------------ x 95 pkt
Cena oferty badanej
2) Termin płatności za wykonane usługi - waga kryterium 5%
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie
Liczba punktów w kryterium = --------------------------------------------- x 5 pkt
Najwyższa liczba punktów spośród ważnych ofert
Punkty będą przyznawane na poniższych zasadach:
0 punktów - termin zapłaty faktury wynoszący minimum 30 dni od dnia otrzymania przez
zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
1 punkt - za każde dodatkowe 6 dni powyżej 30 dni, maksymalnie do terminu wynoszącego 60 dni
od dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający zastrzega, że minimalny, wymagany termin płatności za wykonaną usługę wynosi 30
dni.
UWAGA: W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminu zapłaty wynoszącego powyżej 60
dni, zamawiający będzie brał pod uwagę przy ocenie tego kryterium tylko okres 60 dni.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu: metoda spelnia/nie spełnia.

Uwagi:
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.wckik.pl do dnia 15.04.2019 r.

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Jarosław Cyckowski (261 845 575).

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.