Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
3276z ostatnich 7 dni
15949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Przedmiot:

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Pierzchnica
ul. Urzędnicza 6
26-015 Pierzchnica
powiat: kielecki
tel. 41 3538046 wewn. 30 , tel. 41 3538046 wewn. 30
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Pierzchnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Pierzchnica z siedzibą ul. Urzędnicza 6, 26-015 Pierzchnica działając jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu:

,,Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzelczyce"
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Zamówienie obejmuje następujące odcinki/elementy robót:
1) Przygotowanie terenu, w tym karczowanie drzew
2) Budowa placu zabaw (linarium, domek dla maluchów, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka wahadłowa podwójna, karuzela z siedziskami, bujak żabka, bujak skuter, ławka parkowa - 3 szt., kosz na śmieci- szt.2, tablica regulaminowa placu zabaw)
3) Wyposażenie siłowni (urządzenie na pylonie drabinka i podciąg nóg, urządzenie na pylonie wyciskanie siedząc i wyciąg górny, urządzenie na pylonoe wahadło i twister, rowerek, orbitrek, tablica regulaminowa siłowni)
4) Wyposażenie wokół boiska wielofunkcyjnego (ławka młodzieżowa-szt.2, kwietnik betonowy)
5) Nawierzchnia placu zabaw trawiasta
6) Nawierzchnia placu zabaw piasek
7) Chodnik (dojście - nawierzchnia żwirowa)
8) Zieleń
9) Ogrodzenie (likwidacja przęsła istniejącego ogrodzenia i montaż nowej furtki)

zgodnie z załączoną dokumentacją (załącznik nr 1a), specyfikacją (załącznik nr 1b) i przedmiarem robót (załącznik nr 2).

W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy produktów lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie za zgodą autora dokumentacji, materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalności nie gorszych od określonych w dokumentacji.

Dokument nr: RI.07.2019(M)

Składanie ofert:
Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 3) należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 15.04.2019r. do godz. 10.00. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.

Oferta musi zawierać na kopercie oznaczenie: ,,Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Skrzelczyce"- oferta

Adresy do doręczeń w formie:

a) pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Pierzchnica, ul. Urzędnicza 6,26-015 Pierzchnica - sekretariat.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZADANIA
Wymagany termin realizacji zamówienia: do dnia 20.06.2019r.

Wymagania:
IV. ZAWARTOŚĆ ORAZ FORMA OFERTY

Wypełniony i podpisany:
1) Formularz oferty - na załączniku nr 3
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu - na załączniku nr 4.
V. CENA OFERTY

Cena zamówienia musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia kosztorysu ofertowego.

Uwaga: Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
VI. Kryterium wyboru oferty - 100% cena

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Płatność nastąpi przelewem na konto podane na fakturze na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od dnia odbioru i dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.
IX. INFORMACJE DODATKOWE

1) Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze rozeznanie rynku ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego i jego następców prawnych o zawarcie umowy.
2) Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
1. Monika Pawlik - te. 41 3538046 wewn. 27
2. Wojciech Pęczkiewicz - tel. 41 3538046 wewn. 30

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.