Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
592z dziś
3481z ostatnich 7 dni
15996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa (odtworzenie) sieci elektroenergetycznej SN 15 kV

Przedmiot:

Budowa (odtworzenie) sieci elektroenergetycznej SN 15 kV

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
marta.solarz@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: w siwz
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA
,,Budowa (odtworzenie) sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Wełecz - Kazimierza Wielka przez Zagaje Dębiańskie (od bramki odłącznikowej nr 1699 do bramki odłącznikowej nr 282) gm. Pińczów - RE Busko"
3. PRZEDMIOT ZAKUPU
3.1. Przedmiotem zakupu jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadania wyszczególnionego przez Zamawiającego poniżej, ,,Budowa (odtworzenie) sieci elektroenergetycznej SN 15 kV relacji Wełecz - Kazimierza Wielka przez Zagaje Dębiańskie (od bramki odłącznikowej nr 1699 do bramki odłącznikowej nr 282) gm. Pińczów - RE Busko"
3.2. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
1/ Zapoznać się z warunkami i wymaganiami ofertowymi, treścią SIWZ wraz z załącznikami, oraz treścią projektu umowy o roboty budowlane,
2/ W/w. warunki uwzględnić w złożonej ofercie.

Dokument nr: 452/LZA/MS/2019

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego), ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 15.04.2019 r. o godz. 1000. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki budynek Magazynu Głównego w pok. nr 12 oraz do pobrania na stronie internetowej https://pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -sekretariat na II piętrze do dnia 15.04.2019 r. do godz. 0900.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Realizacja prac do: : 04.10.2019 r.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zakupu oraz informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zakupu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
14. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanych w pkt. 5.2 SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zamawiający przewiduje wybór oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Sadza
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:
Cena ofertowa brutto - waga 100%
kryteria oceny ofert zgodnie z zapisami pkt. 12 SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 45 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI w sprawach proceduralnych: Marta Agnieszka Solarz tel. (41) 25 26 675, e-mail: marta.solarz@pgedystrybucja.pl
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 2
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postępowania zakupowego będą umieszczane na stronie internetowej http://pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.