Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3548z ostatnich 7 dni
14764z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ZAKUP I DOSTAWA STYCZNIKÓW

Przedmiot:

ZAKUP I DOSTAWA STYCZNIKÓW

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Enea Wytwarzanie sp. z o.o. w Świerżach Górnych
Świerże Górne
26-900 Kozienice
powiat: kozienicki
tel. (48) 611 58 93
karol.kozak@enea.pl
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,633869,14aceaaaba99b7dd09e6d35b57817acd.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kozienice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAKUP I DOSTAWA STYCZNIKÓW - KZR - KK.2110.39.2019
Treść zapytania:
Witam serdecznie,
ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty zgodnie z przedmiotem opisanym w niniejszym zaproszeniu.
Miejsce oraz warunki dostawy:
ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o., Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice
Pytania dotyczące zapytania mogą być zadawane tylko i wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
W przypadku wybrania Państwa oferty otrzymacie od nas dokument zamówienia.
Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny oraz możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranym Oferentem lub Oferentami do chwili podpisania zamówienia. Wybór Oferenta/ów do dalszych negocjacji nie stanowi przyjęcia oferty ani rozstrzygnięcia zapytania w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności uniemożliwiających złożenie oferty, proszę o kontakt z obsługą Logintrade:
tel. +48 71 787-35-34, 71 787-37-27, 71 787-37-27
e-mail: helpdesk@logintrade.net
Pozdrawiam,
Karol Kozak
Specjalista ds. Zakupów
Wydział Realizacji Dostaw i Monitoringu
Tel. (48) 611 58 93, e-mail: karol.kozak@enea.pl
Obowiązek informacyjny dla kontrahenta, osoby fizycznej wskazanej do kontaktu: 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. 26-900 Kozienice, Świerże Górne ul. Aleja Józefa Zielińskiego 1, na rzecz której świadczy Pan/Pani usługi.
http://www.enea.pl/pl/enea-wytwarzanie/pl/
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. STYCZNIK LC1D115 P7 ( 55KW, CEWKA 230V AC ) DŹWIG PYLON 2 szt.
2. STYCZNIK LC1D 12 P7 ( 5,5KW, CEWKA 230V AC ) DŹWIG PYLON 2 szt.

Dokument nr: Z225/261609

Składanie ofert:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
09- 04- 2019 15: 00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
11- 04- 2019 13: 00
Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
10- 04- 2019 13: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.logintrade.net/zapytania_email,633869,14aceaaaba99b7dd09e6d35b57817acd.html

Wymagania:
Kryteria formalne (warunki udziału w postępowaniu):
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. oryginalnych, fabrycznie nowych styczników wg. zamieszczonego opisu.
2. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową potwierdzającą spełnienie wymagań podanych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych oraz ofert na wyroby równoważne.
4. Oferta będzie rozpatrywana całościowo.
5. Termin dostawy: 30.04.2019 r.
UWAGI DODATKOWE:
1. W przypadku niedotrzymania terminów dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia, nie więcej niż 100% łącznej wartości brutto zamówienia. W przypadku opóźnienia dostawy powyżej 30 dni, Zamawiający może odstąpić od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) ze skutkiem natychmiastowym (bez wyznaczania dodatkowego terminu), niezależnie od prawa do naliczenia kar, o których mowa w tym punkcie.
2. W przypadku odstąpienia od umowy (zawartej w wyniku przyjęcia przez Wykonawcę zamówienia) przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wartości brutto zamówienia (przez wartość brutto zamówienia Strony traktują łączną wartość wszystkich dostaw określonych w zamówieniu.
3. Wykonawca składając ofertę w niniejszym postępowaniu oświadcza, że zapoznał się z ww. warunkami zamówienia i akceptuje je bez zastrzeżeń.

Uwagi:
Kryteria oceny oferty
Cena - 100%
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "ZAKUP I DOSTAWA STYCZNIKÓW - KZR - KK.2110.39.2019"
Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
Brak wyników do wyświetlenia
Tytuł pytania:
Treść pytania:
Odpowiedź:
Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Karol Kozak
tel:
e-mail: karol.kozak@enea.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.