Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa impregnatu do drewna i lakierobejcy

Przedmiot:

Dostawa impregnatu do drewna i lakierobejcy

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz"
ul. Matejki 22
72-600 Świnoujście
powiat: Świnoujście
tel. 91 3213781 wew. 31.
sekretariat@osir.swinoujscie.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świnoujście
Wadium: Nie dotyczy.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.:
,,Dostawa impregnatu do drewna i lakierobejcy do OSiR WYSPIARZ w Świnoujściu "
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 50 litrów impregnatu do drewna i 30 litrów lakierobecjy dla potrzeb Portu Jachtowego - Basen Północny.

Dokument nr: 51/GSDT/2019

Otwarcie ofert: 10. Data otwarcia i przeglądu ofert do dnia 12.04.2019 r. do godz. 12:00. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały na załączonym formularzu oferty - zał. nr 1.

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia ofert: do 12.04.2019 r. do godz. 10:00. Skan oferty należy przesłać na adres email: sekretariat@osir.swinoujscie.pl lub złożyć oryginał oferty w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Ośrodek Sportu i Rekreacji ,,Wyspiarz", ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście (sekretariat, I piętro). Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji zamówienia: do 16.04.2019r.

Wymagania:
3. Kryteria oceny ofert: najniższa cena przy poniższych parametrach:
a) Cena musi być wyrażona w złotych polskich, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT),
b) Parametry dla impregnatu do drewna:
Wydajność - min 12 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Temperatura stosowania - min. +5 do +30°C
Kolor - Teak
c) Parametry lakierobejcy:
Wydajność - min 20 m2/l przy jednokrotnym malowaniu
Temperatura stosowania - min. +5 do +30°C
Kolor - Mahoń (lub zbliżony)
Wskazani producenci to Drewnochron, Vidaron, Sadolin.
4. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać ryczałtową cenę zawierającą wszystkie koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania zamówienia, w tym m.in.: towaru, transportu, wszelkie koszty utrudnień związanych z realizacją umowy, zysk, narzuty, ewentualne opusty, ubezpieczenia oraz pozostałe składniki cenotwórcze, wszelkie podatki, w tym należny podatek VAT i inne należności publicznoprawne.
6. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
7. Wadium - nie dotyczy
8. Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie 14 od daty otrzymania faktury.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty: o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Oferenta drogą elektroniczną lub telefonicznie.
12. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej http://www.osir.swinoujscie.pl/.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.

Kontakt:
1. Dane do kontaktu:
Marek Świderski - Kierownik Portu Jachtowego - Basen Północny tel.
Mirosław Jędrak - Główny Specjalista ds. Technicznych tel. 91 3213781 wew. 31.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.