Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej

Przedmiot:

Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa S.A
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 76
59-301 Lubin
powiat: lubiński
tel.: +48 76 840 54 03 +48 76 840 52 03
pebeka@pebeka.com.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie posadzek wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej dla zadania ,,Budowa kotłowni szczytowej w EC Żerań" w Warszawie
Część I - wykonanie posadzek betonowych w zespole budynku kotłowni gazowej:

Dostawa niezbędnych materiałów,
Wykonanie posadzek betonowych zbrojonych,
Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku Nr 5,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, gwarancję.

Część II - Wykonanie posadzek żywicznych wraz z warstwami wykończeniowymi w zespole budynków kotłowni gazowej.

Wykonanie posadzek epoksydowych i warstw wykończeniowych w budynku kotłowni zgodnie z dokumentacją techniczną,
Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 6,
Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
Gwarancję.

Część III - Wykonanie warstwy wykończeniowej posadzki gresem technicznym wraz z montażem balustrad na klatce schodowej.

Wykonanie warstw wykończeniowych z gresu technicznego w pylonie komunikacyjnym,
Dostawa i montaż balustrad w pylonie komunikacyjnym
Wykonanie pozostałych robót i usług określonych w Załączniku nr 7
Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
Gwarancję.

Powyższe prace należy wykonać w oparciu o trzymana dokumentację.

Uwagi:

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl

Szczegółowe warunki realizacji znajdują się w Załączniku Nr 1 - OWU.

Dokument nr: HZ/2019/04/00198

Specyfikacja:
Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania zostanie Państwu przesłana na podany przez Państwa adres e-mail po uprzednim przesłaniu oświadczenia o zachowaniu tajemnicy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ na adres e-mail: iwona.slowik@pebeka.com.pl
Dokumenty - SIWZ

SIWZ
Ogólne warunki zamówienia.

Informacje o SIWZ

www.pebeka.pl
od poniedziałku do poniedziałku (godz. 0-24)

Opłata za SIWZ 0,00 zł

Składanie ofert:
Miejsce składania ofert

mailowo na adres pebeka@pebeka.com.pl
Termin składania ofert/wniosków (dzień, godzina)

12.04.2019 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia

plac budowy EC Żerań Warszawa, ul. Modlińska 15.
Termin wykonania zamówienia

Część I - Termin I: 08.04.2019-18.04.2019 Termin II: 01.07.2019-02.08.2019 Część II - Termin I: 23.04.2019-30.04.2019 Termin II: 06.08.2019-24.08.2019 Część III - Termin I: 01.07.2019-16.08.2019

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, jeżeli przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Przypadki wykluczenia określa pkt. III ppkt. 11 lit. a), b), c) niniejszego rozdziału,
nie są w sporze sądowym z PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że PeBeKa S.A. lub KGHM Polska Miedź S.A. przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy.

Ocena warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia-nie spełnia na podstawie dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zgodnie z wykazem określonym w SIWZ.

Uwagi:
Okres związania z ofertą
90 dni

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.