Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
243z dziś
2923z ostatnich 7 dni
15596z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: "Naprawa cząstkowa nawierzchni drogowej i regulacja studzienek

Przedmiot:

"Naprawa cząstkowa nawierzchni drogowej i regulacja studzienek

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: TELEWIZJA POLSKA S.A
ul. Woronicza 17
00-999 Warszawa
powiat: Warszawa
tel.: (22) 54 76 037, tel. 605 605 621
https://tvp.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2454/postepowanie-otwarte-pn-naprawa-czastkowa-nawierzchni-drogowej-i-regulacja-studzienek-na-terenie-zakladu-glownego-telewizji-polskiej-s-a-przy-ul-woronicza-17-w-warszawie
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Postępowanie otwarte pn.: "Naprawa cząstkowa nawierzchni
drogowej i regulacja studzienek na terenie Zakładu Głównego
Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie."
00-999 Warszawa

Opis Szanowni Państwo Informujemy o wszczęciu postępowania,
którego przedmiotem jest wykonanie naprawy cząstkowej
nawierzchni drogowej i regulacja studzienek na terenie Zakładu
Głównego Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w
Warszawie. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin
udzielania zamówień wyłączonych spod ustawy Prawo zamówień
publicznych, którego treść zamieszczona jest na platformie
elektronicznej Zamawiającego w zakładce ,,Regulacje i procedury"
Szczegółowe informacje o postępowaniu, wymagania
Zamawiającego oraz sposób realizacji zamówienia zawarte są w
opisie jak poniżej oraz we Wzorze umowy, który dostępny jest do
pobrania w zakładce ,,Załączniki". Przedmiot zamówienia:
Wykonanie naprawy cząstkowej nawierzchni drogowej i regulacja
studzienek na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.
przy ul. Woronicza 17 w Warszawie zgodnie z poniższym
zakresem: -naprawa nawierzchni drogowej z asfaltu o grubości
4cm, powierzchnia uszkodzonej nawierzchni drogowej - 850m2
(asfalt popękany, odspojony od podłoża, miejscowe ubytki) -
rregulacja zapadniętych studzienek w drogach jezdnych
wewnętrznych z nawierzchnią asfaltową - 3 sztuki.
Postępowanie testowe Nie
Typ postępowania Otwarte
Rodzaj postępowania Niepubliczne
Warunki składania oferty w postępowaniu
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny
Naprawa cząstkowa nawierzchni drogowej i regulacja studzienek na terenie Zakładu Głównego
Telewizji Polskiej S.A. przy ul. Woronicza 17 w Warszawie.: (1 kompletna usługa)
Ośrodek Inwestycji i Transportu Telewizji Polskiej S.A. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie naprawy
cząstkowej nawierzchni drogowej i regulację studzienek na terenie Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A.
przy ul. Woronicza 17 w Warszawie. Zakres prac: - Naprawa nawierzchni drogowej z asfaltu o grubości 4cm,
powierzchnia uszkodzonej nawierzchni drogowej - 850m2 (asfalt popękany, odspojony od podłoża, miejscowe
ubytki) - Regulacja zapadniętych studzienek w drogach jezdnych wewnętrznych z nawierzchnią asfaltową - 3
sztuki Oferta powinna zawierać: - Kalkulację cenową -

Dokument nr: WNZ-000234/19

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert 2019-04-17 14:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://tvp.eb2b.com.pl/open- preview-auction.html/2454/ postepowanie-otwarte-pn- naprawa-czastkowa-nawierzchni- drogowej-i-regulacja- studzienek-na-terenie-zakladu- glownego-telewizji-polskiej- s-a-przy-ul-woronicza-17- w-warszawie
Termin
składania ofert upływa w dniu 17.04.2019 roku o godz. 14.00.
Etapy i terminy
Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia
1 składania ofert 1 2019-04-09 13:00 2019-04-15 14:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania usługi (4 tygodnie) -

Wymagania:
Wymagania w zakresie składania ofert: 1. Ofertę należy złożyć
elektronicznie na platformie w zakładce ,,Oferta" poprzez
wpisanie całkowitej ceny netto za wykonanie wszystkich prac
objętych przedmiotem zamówienia (zgodnie z powyższą
informacją i wzorem umowy) na formularzu elektronicznym i
zapisanie oferty. Potwierdzeniem złożenia oferty jest komunikat
strona 1 / 4
,,Oferta została zapisana". Po upływie ww. terminu, złożenie
oferty na platformie nie będzie możliwe. 2. Ofertę ,,papierową",
którą będzie stanowiła załącznik do załączonego Wzoru Umowy
zawierającą: a) Szczegółową kalkulację cenową uwzględniającą
wykonane wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia.
b) Termin wykonania - przy czym maksymalny termin realizacji
to 4 tygodni od daty zawarcia Umowy. Ofertę należy załączyć w
zakładce ,,Załączniki" w formacie pliku pdf lub jpg. Zamawiający
nie dopuszcza składania ofert częściowych w postępowaniu.
Zamawiający informuje, iż jest w posiadaniu wielobranżowego
projektu budowlanego. Sposób dokonywania zamiany lub
wycofania oferty: 1) Oferent może samodzielnie wprowadzić
zmiany do treści złożonej oferty elektronicznie na platformie w
zakładce ,,Oferta" poprzez wpisanie nowej, całkowitej ceny netto
za wykonanie wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia
2) Oferent może samodzielnie wycofać ofertę poprzez
skorzystanie z polecenia ,,Usuń obecną ofertę" z poziomu zakładki
,,Oferta". 3) Oferent może samodzielnie usunąć i dodać
dokumenty na platformie poprzez ich usunięcie/dodanie w
formacie pliku pdf lub jpg w zakładce ,,Załączniki". Oferent nie
może skutecznie dokonać zmian lub wycofać oferty po upływie
wyznaczonego terminu do składania ofert. Termin związania
ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że jedynym kryterium oceny ofert o
wadze 100 % jest całkowita cena netto za wykonanie wszystkich
prac objętych przedmiotem zamówienia. Całkowita cena netto za
realizację całości przedmiotu zamówienia zaoferowana na
Platformie, musi odpowiadać całkowitej cenie netto podanej w
załączonej ofercie zawierającej kosztorys wykonania prac.
Zaoferowana cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do
prawidłowego zrealizowania zamówienia. Wszystkie ceny zawarte
w Ofercie leży zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku, stosując
matematyczną zasadę zaokrągleń. Cena/y musi być podana w
PLN.
Sposób składania ofert Cena jednostkowa
Rodzaj ceny Cena netto
Wymóg składania ofert Wszystkie przedmioty postępowania
Termin związania ofertą nie określono
Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie
Oferent widzi ilość punktów Nie
Domyślna waluta PLN
Zamawiający wymaga aby oferta przesłana została w formie załącznika do Platformy Zakupowej. Osoba
zajmująca się zamówieniem z ramienia OIiT (w przypadku pytań oferentów, czy możliwości przeprowadzenia
wizji lokalnej) Ireneusz Lisicki, tel. 605 605 621, mail: Ireneusz.Lisicki@tvp.pl
Kryteria oceny przedmiotu postępowania
Cena netto Wymagane przebicie wartości wywoławczej na
etapie składania ofert
Wymagane przebicie wartości wywoławczej na
etapie licytacji
Nie
Minimalne postąpienie nie zdefiniowano
Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano
Jednostka miary PLN/kompletna usługa
Trend w dół

Kontakt:
MARTA JASIŃSKA
marta.jasinska@tvp.pl
Osobą do kontaktów w sprawach merytorycznych
dotyczących realizacji zamówienia ( w tym możliwości
przeprowadzenia wizji lokalnej) jest Pan Ireneusz Lisicki tel.
605 605 621, e-mail: Ireneusz.Lisicki@tvp.pl Osobą uprawnioną
do kontaktowania się z kontrahentami w sprawie niniejszego
strona 2 / 4
postępowania w zakresie procedury udzielenia zamówienia jest:
Pani Marta Jasińska, nr tel.: (22) 54 76 037, adres
e-mail: marta.jasinska@tvp.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.