Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
631z dziś
4180z ostatnich 7 dni
15396z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej

Przedmiot:

Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gminny Zarząd Mienia Komunalnego
ul. Zamkowa 2
47-100 Strzelce Opolskie
powiat: strzelecki
telefon: 77 461 99 00, fax: 77 413 0728
oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Strzelce Opolskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia: Roboty budowlane z zakresu instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy
ul. Strzelecka 6 w Płużnicy Wielkiej.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie wymiany instalacji
elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Strzelecka 6 w Płużnicy Wielkiej zgodnie z przedmiarem robót
wraz ze szkicem instalacji; stanowiący załącznik numer 1 do ogłoszenia.

Dokument nr: ZP-05/04/19

Składanie ofert:
8. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2019 do godz. 14:00 wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, tj. na adres meilowy: oferta@gzmk.strzelceopolskie.pl
Złożona oferta nie odpowiadająca treści zapytania zostanie uznana za nieważną i pozostanie bez
rozpatrzenia. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej może
zostać uznana za nieważną i zwrócona Wykonawcy.
Oferta złożona w inny sposób niż wymaga tego zamawiający zostanie odrzucona i nie będzie
rozpatrywana.
Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem
upływu jej składania.

Miejsce i termin realizacji:
10. Przewidywany - Planowany termin realizacji zadania:
3 tygodnie.

Wymagania:
6. Kryteria wyboru ofert: najniższa cena
Uwaga: Ofertę należy złożyć na druku Zamawiającego pod rygorem nieważności. Druk oferty
załączony jest do niniejszego ogłoszenia.
Cenę/kwotę za wykonanie zadania należy wyliczyć na podstawie przedmiaru robót wraz ze szkicem instalacji,
wizji lokalnej, innych dokumentów, danych, oraz informacji udostępnionych, przekazanych przez
Zamawiającego.
7. Zamawiający odrzuca ofertę i wyklucza wykonawcę, który z przyczyn lezących po jego stronie nie wykonał,
albo nienależycie wykonał zamówienie dla Zamawiającego we wcześniejszych postępowaniach.
9. Warunki wykonania zadania/realizacji zamówienia:
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą oraz zaleceniami, uzgodnieniami z
Zamawiającym.
11. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
W terminie, nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamieszczenia informacji (informacja o wyniku postępowania)
Wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę na wykonanie zamówienia.
Przekroczenie terminu, o którym mowa wyżej, uprawnia zamawiającego do zwrócenia się następnego
wykonawcy (którego oferta jest najkorzystniejsza w kolejności) o wykonanie zamówienia.

Uwagi:
3. Tryb: Ogłoszenie o zamówieniu -Zamówienie o wartości poniżej 30.000 euro -- do postępowania
nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych -- otwarty nabór ofert.
4. Rodzaj zamówienia: ? - usługi x - roboty budowlane

Kontakt:
2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami:
Kierownik Referatu Arkadiusz Linek
tel. 077/4619913, e-mail:
a.linek@gzmk.strzelceopolskie.pl
Pracownik Referatu Dariusz Wróbel
pok. 6, tel. 077/4619910, e-mail d.wrobel@gzmk.strzelceopolskie.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.