Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
596z dziś
3276z ostatnich 7 dni
15949z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów

Przedmiot:

Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
, 00-529 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 52 92 347,
slawomir.papuga@nauka.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z klimatyzatorów na elewacji budynku Zamawiającego przy ul. Hożej 20 w Warszawie."
W przypadku zainteresowania zapraszam do złożenia oferty.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1.

Specyfikacja:
III. WIZJA LOKALNA
1. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert zostanie zorganizowana wizja lokalna w celu umożliwienia uzyskania informacji pod kątem prawidłowego sporządzenia oferty.
2. Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Zamawiający ustala jeden termin wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu: 12 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00. Innego terminu wizji lokalnej nie przewiduje się.
3. Spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego odbędzie się przy wejściu głównym do budynku przy ul. Hożej 20 w Warszawie.

Składanie ofert:
. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w terminie 15 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00, drogą mailową na adres: slawomir.papuga@nauka.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 45 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZŁOŻENIA OFERTY
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
2. Oferta musi być:
1) podpisana - za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (wskazaną we właściwym rejestrze bądź w stosownym pełnomocnictwie);
2) zgodna z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym. Do oferty należy dołączyć parafowany projekt umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza: składania ofert częściowych, składania ofert wariantowych.
6. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
IV. OCENA ZŁOŻONYCH OFERT
1. Kryterium oceny ofert będzie cena. Zamawiający dokona oceny ofert spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Cena brutto jest ceną ostateczną określającą maksymalne wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia (musi obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia).
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia (w wyznaczonym terminie) ofert dodatkowych (Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach).
V. WYNIK POSTĘPOWANIA
1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia publicznego (projekt umowy stanowi załącznik nr 3).
VI. INNE INFORMACJE
1. Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo (bez konieczności podania przyczyny) do:
1) odstąpienia od realizacji zamówienia;
2) zmiany terminu realizacji zamówienia;
3) unieważnienia zamówienia.

Kontakt:
3. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Sławomir Papuga, tel. 22 52 92 347, e-mail: slawomir.papuga@nauka.gov.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.