Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3520z ostatnich 7 dni
15557z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zabudowa punktu ładowania samochodów elektrycznych

Przedmiot:

Zabudowa punktu ładowania samochodów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 45B
59-301 Lubin
powiat: lubiński
76 7480296
renata.bonecka@kghm.com
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=422792
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Lubin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zabudowa punktu ładowania samochodów elektrycznych
Opis postępowania Przedmiotem postępowania jest zabudowa punktu ładowania samochodów elektrycznych.
Punkt ładowania :
- jeden słupek wyposażony w 2 stanowiska ładowania z możliwością ładowania jednoczesnego 2 samochodów,
- wpięcie w pole rezerwowe rozdzielni RG400/230V (odległość ok. 60cm);
- prowadzenie zasilania pod sufitem piwnicy ok. 50% w ziemi i kanale kablowym;
- oznakowanie jednego miejsca ładowania;
- próg bezpieczeństwa;
- sprawy formalno-prawne.
Parametry stanowiska ładowania (słupek):
- prąd ładowania AC 3-f;
- prąd ładowania do 32A;
- Moc ładowania 22kW;
- napięcie ładowania 400V AC;
- wtyk IEC 62196-2-IIb - złącze typ 2.
Gwarancja 24 miesiące.
Termin dostawy do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy.
Podane odległości stanowią jedynie wartości orientacyjne, wszystkie potrzeby do zweryfikowania przez Oferenta podczas odbycia wizji lokalnej.
Pozostałe warunki reguluje dołączony do postępowania projekt umowy.
Ocenie podlega wartość całościowa oferty netto.
Termin płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiający zastrzega możliwość anulowania postępowania na każdym etapie.
WAŻNE, Oferent przy składaniu oferty jest zobligowany do uzupełnienia kryteriów ogólnych postępowania tzn. zgody na:
Akceptacja projektu umowy.
W przypadku odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia zgodnego z przyjętą ofertą, z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 10% wartości netto oferty.
Za opóźnienie co do terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia oferenta karą w wysokości 1% wartości netto oferty, za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku nie wyrażenia zgody przez Oferenta na warunki zawarte w Kryteriach Ogólnych formularza ofertowego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia takiej oferty.
Grupa asortymentowa B0202 - Usługi budowlane
B0205 - Pozostałe usługi techniczo-budowlane
J0506 - zasilacze i ładowarki elektroniczne
K0501 - Przedłużacze, kable zasilające elektryczne
K1250 - Części do akumulatorów elektrycznych
R06 - ELEMENTY ELEKTRYCZNE
Czy umowa ramowa? Nie

Dokument nr: JGOP/IL/19/64218

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=422792

Data i godzina zakończenia czasu na składanie ofert 2019-04-12 12:00
Ostateczny termin zadawania pytań 2019-04-10 09:00
https://www.swz.kghm.pl/rfx/rfx/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=422792

Wymagania:
Możliwość składania ofert częściowych/całościowych Na całość
Język publikacji Polski
Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki i złożą oświadczenie, że:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
d) nie są w sporze sądowym ze Spółką oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie,
z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
§11 Zasad wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
Postanowienia umowy/ zlecenia zgodnie z projektem umowy
Waluty postępowania
Dostępne waluty Waluta oferty Waluta bazowa zapytania
PLN 1,0000
Załączniki dla Oferentów
Nazwa
umowa projekt 70-2019.pdf

Kontakt:
KGHM Polska Miedź S.A
Imię: Renata
Nazwisko: Bonecka
Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 45B
Miejscowość: Lubin
Kod pocztowy: 59-301
Email: renata.bonecka@kghm.com
Telefon: 76 7480 296

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.