Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
628z dziś
3518z ostatnich 7 dni
16032z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty w pomieszczeniach budynku

Przedmiot:

Roboty w pomieszczeniach budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Łodzi
Plac Dąbrowskiego 5
90-921 Łódź
powiat: Łódź
tel. 42 67 78 900 fax 42 68 50 508
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Sąd Okręgowy w Łodzi zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie opisu przedmiotu
zamówienia na roboty budowlane realizowane na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia będą roboty w pomieszczeniach budynku
Sądu Okręgowego w Łodzi przy Pl. Dąbrowskiego 5. Budynek Sądu Okręgowego jest wpisany do
rejestru zabytków. Projektowana jest strefa ochronna z kancelarią tajną, specjalna strefą ochronną i
systemem teleinformatycznym przeznaczonym do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli
,,ściśle tajne", na które posiadamy wydany przez Departament Bezpieczeństwa
Teleinformatycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Certyfikat Ochrony
Elektromagnetycznej Nr 858/2018.
Zakres robót:
W 3 pomieszczeniach magazynowych nr 0.12,0.13,0.14 o łącznej powierzchni 53 m2 projektowana
jest kancelaria tajna z czytelną akt.
Wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane a wejście do strefy zostanie zabezpieczone
systemem elektronicznym z kontrolą dostępu oraz monitoringiem.
Projekt powinien przewidywać realizację robót w dwóch etapach:
1. etap - objęty niniejszym postępowaniem ofertowym - przełożenie lub likwidacja instalacji
sanitarnych oraz dostosowanie pomieszczeń nr 0.12,0.13, 0.14 do potrzeb Zamawiającego;
2. etap - objęty będzie odrębnym postępowaniem ofertowym w późniejszym terminie -
dostosowanie pozostałych pomieszczeń nr 0.09, 0.11, 0.15, 0.16, 0.17 o łącznej powierzchni 81 m2
do potrzeb Zamawiającego.
Szczegółowy zakres oraz standard ustalony zostanie z wybranym wykonawcą
Przy projektowaniu strefy ochronnej należy stosować się do obowiązujących przepisów, a w tym:
o Ustawa z 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 412
z późniejszymi zmianami Dz.U 2018 poz. 650,1000,1083
o Rozporządzenie Rady Ministrów z 29.05.2012 w sprawie środków bezpieczeństwa
fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych Dz.U.2012 poz. 683 ze
zmianą Dz.U 2017 póz.522
o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie organizacji i
funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1558
o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 29.12.2011 r. w sprawie szczególnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych... DZ.Urz.2012 poz.13
o Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.01.2014 r. w sprawie doboru i
zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania
informacji niejawnych Dz.Urz.2014 poz. 32
Wykonawca opisze przedmiot zamówienia za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentację należy przygotować zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z
2017 r. póz. 1579) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013
r. póz. 1129).
o Pożądany termin opracowania dokumentacji projektowej od momentu zatwierdzenia przez
Zamawiającego koncepcji wynosi nie dłużej niż 2 miesiące. Termin nie obejmuje czasu
uzgadniania dokumentacji projektowej przez konserwatora zabytków.

Dokument nr: I.XXIII.211 -1 / 2018- 5

Składanie ofert:
o Do składania ofert zostaną zaproszeni wykonawcy którzy do dnia 15.04.2019 r. zgłoszą
zainteresowanie wykonaniem projektu. Dla tych wykonawców istnieje możliwość
zapoznania się z obiektem na wizji lokalnej w terminie i czasie uzgodnionym indywidulanie.
o Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcję w
formie graficznej oraz opisowej

Wymagania:
o Zamawiający przy odbiorze opisu przedmiotu zamówienia sprawdzi w ,,szczególności"
zastosowanie przez Wykonawcę następujących przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych:
Art. 29. 2, 3,3a. 4. 5. 6.
Art. 30.1. 3. 4. 8.
Art. 30a. 1. 2. 3. 4. 5.
Art. 30b. 1.2. 3.4.
Art. 31d.
Art. 33. 2.
Art. 36.1.13)
Art. 36a. 1. 2. w związku z Art. 36b
Art. 91. 2. 2a. 2c. 2d. 3b. 3c. 3d. 7a. 7b
o Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji doświadczenia wykonawcy w
zakresie odpowiadającym treści zapytania ofertowego oraz dla obiektów podlegających
wpisowi do rejestru zabytków

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.