Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd agregatu prądotwórczego TCA1250C

Przedmiot:

Przegląd agregatu prądotwórczego TCA1250C

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon / fax: 089 53 86 228, tel. 0 89 53 86 228.
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przeglądu rozszerzonego agregatu prądotwórczego TCA1250C nr fabryczny C6697 - 1 szt. Urządzenie objęte jest gwarancją.
Zakres czynności w ramach przeglądu gwarancyjnego agregatu prądotwórczego:
- wymiana płynu chłodzącego,
- wymiana oleju, filtru oleju, filtru paliw, filtru powietrza,
- kontrola paska,
- pomiar progu zamarzania płynu,
- kontrola wibroizolatorów,
- kontrola połączeń kablowych,
- kontrola sterownika,
- kontrola automatyki,
- kontrola śrubowa połączeń silnika,
- kontrola prądnicy, obudowy,
- kontrola układów paliw, smarowania, chłodzenia,
- kontrola akumulatorów,
- kontrola alternatora,
- kontrola instalacji rozruchowej,
- kontrola wentylacji oraz układu odprowadzenia spalin,
- sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,
- kontrola częstotliwości / prędkości obrotowej,
- próby funkcjonalne,
- pomiar rezystancji izolacji prądnicy.

Dokument nr: DZPZ/333/85/2019,

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 12 kwietnia 2019 roku na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 - 561 Olsztyn
z dopiskiem: DZPZ/333/85/2019 - Przegląd agregatu prądotwórczego TCA1250C

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
- do 30 dni od dnia udzielenia zamówienia

Wymagania:
IV. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%
. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji firmy CAGEN upoważniający do wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia.
4. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj. oświadczenia dotyczącego posiadania przez pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia Świadectw Kwalifikacyjnych wydawanych przez SEP.
VI. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.
Uwaga: w przypadku złożenia skanu oferty nie należy składać formy papierowej.

Kontakt:
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.