Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
779z dziś
4590z ostatnich 7 dni
17044z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów

Przedmiot:

Przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn
powiat: Olsztyn
Telefon / fax: 089 53 86 228
zamowienia@wss.olsztyn.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Olsztyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów
W ramach usługi Wykonawca dokona czynności przeglądu serwisowego klimakonwektorów w ilości 44 szt., w tym:
? Wymiana filtrów powietrza urządzeń klimatyzacyjnych,
? Dezynfekcji wymiennika środkiem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym,
? Sprawdzenia poprawności działania pilota / sterownika
? Sprawdzenie drożności odwodnienia
? Czyszczenie parownika i tacy skroplin
? Sprawdzenie szczelności izolacji rurociągów
? Sprawdzenie jakości połączeń elektrycznych
? Sprawdzenie jakości mocowań
? Pomiary elektryczne urządzeń
Czynności podczas przeglądu serwisowego agregatów wody lodowej:
1) Kontrola pracy agregatu skrapiającego i parametrów czynnika chłodniczego
? Sprawdzenie poziomu oleju w sprężarkach
? Sprawdzenie poziomu czynnika chłodniczego
? Sprawdzenie wartości przegrzania
? Sprawdzenie wartości ciśnienia (ssanie, tłoczenie)
? Czyszczenie skraplacza
? Czyszczenie filtrów wodnych urządzeniach z wymiennikami freon/woda
? Sprawdzenie działania pompy obiegowej
2) Ocena układu elektrycznego:
? Sprawdzenie napięcia zasilania
? Pomiar poboru mocy przez urządzenia elektryczne
? Sprawdzenie działania grzałki karteru sprężarki
? Sprawdzenie wszystkich połączeń elektrycznych
? Sprawdzenie działania zaworów elektromagnetycznych
? Sprawdzenie działania i ewentualna kalibracja termostatu regulacyjnego
? Sprawdzenie działania ewentualna kalibracja urządzeń zabezpieczających
? Sprawdzenie podłączeń zdalnego sterownika
? Sprawdzenie działania grzałki przeciwzamrożeniowej w parowniku
? Wymiana transformatora 400/A400/230V 1,7 A (1 szt.)
? Zamontowanie sterownika CAREL pGD do agregatów przy sterowni głównej i przeszkolenie pracowników obsługujących instalacje
? Ustawienie pracy kaskadowej
3) Ocena stanu technicznego urządzenia (sprawdzenie mocowań, połączeń wewnętrznych, dołożenia izolacji na rurociągach itp.)

Dokument nr: DZPZ/333/87/2019

Składanie ofert:
Ofertę cenową w formie scanu oryginału podpisanych dokumentów należy złożyć do dnia 15 kwietnia 2019 roku na adres poczty e-mail: zamowienia@wss.olsztyn.pl
W przypadku braku możliwości wysłania oferty w formie elektronicznej należy ją wysłać na adres:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Żołnierska 16 B, pok. 2 / 9
10 - 561 Olsztyn
z dopiskiem: DZPZ/333/87/2019 - Przegląd i konserwacja dwóch agregatów wody lodowej Thermocold i klimakonwektorów
Uwaga: w przypadku złożenia skanu oferty nie należy składać formy papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia:
- do 30 dni od dnia podpisania umowy

Wymagania:
V. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia, formularz ofertowy.
3. Dokument potwierdzający posiadanie autoryzacji firmy Deltra.
VI. Informacje dodatkowe:
Zamawiający w ramach prowadzonego postępowania zastrzega możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie ceny.
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania przyczyny.

Uwagi:
IV. Kryterium oceny ofert
Cena - 100%

Kontakt:
VII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Stanisława Masłowska - Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0 89 53 86 228.

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.