Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
16310z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie (w ruchu) i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny

Przedmiot:

Utrzymanie (w ruchu) i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Zawierciu, Wydział Zamówień Publicznych
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
powiat: zawierciański
tel. 32 494 12 67fax (32) 67 22 684
zamowieniaoubliczne@zawiercie.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Zawiercie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie (w ruchu) i obsługa systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych
tj. fontanny na Placu Jana Pawła II, fontanny ,,Żabki" przy ul. Leśnej, fontanny
granitowej w Parku im. Adama Mickiewicza, kaskady wodnej w Parku im. Adama
Mickiewicza, oraz cieku wodnego - źródła Warty w Kromołowie.
II. Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na utrzymaniu (w ruchu)
i obsłudze systemu wodnego i elektrycznego obiektów wodnych tj. fontanny na Placu
Jana Pawła II, fontanny ,,Żabki" przy ul. Leśnej, fontanny granitowej w Parku im. Adama
Mickiewicza, kaskady wodnej w Parku im. Adama Mickiewicza, oraz cieku wodnego -
źródła Warty w Kromołowie.
2. Przedmiot umowy będzie obejmował w szczególności prace na następujących obiektach:
> Fontanna na Placu Jana Pawła II
a) przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2019 t. j.: zmontowanie
systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie pokrywy filtra
piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji wstępnej
(bawełnianego filtra sznurkowego) - sposób wymiany i użyte materiały wymagają
zgodności ze specyfikacją techniczną urządzenia oraz inne czynności niezbędne
do uruchomienia fontanny.
b) codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
c) codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz
ze stosowaniem preparatów chemicznych utrzymujących wodę w czystości
sanitarnej - zapewnienie preparatów chemicznych po stronie Wykonawcy,
d) co najmniej trzykrotne oczyszczenie w czasie trwania sezonu obsługowego kanału
technicznego fontanny tj.: zebranie namułu i innych zanieczyszczeń z kanału,
e) bieżące zwalczanie śliskości na nawierzchni wokół fontanny tj. mycie nawierzchni
granitowej myjką ciśnieniową wraz z użyciem dedykowanych środków chemicznych
do zwalczania glonów, porostów i grzybów,
f) wymianę wody w czasie sezonu obsługowego w miarę potrzeb,
g) wyłączenie systemu wodnego przed organizowanymi na placu Pana Pawła II
imprezami oraz załączenie po zakończeniu imprez. Terminy wyłączenia oraz
załączenia zostaną wskazane przez Zamawiającego.
h) zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu
sezonu obsługowego,
i) usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu
wodnego, elektrycznego, wentylacyjnego i ogrzewania z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
j) bieżący nadzór nad utrzymaniem poziomu wód w studzience wodomierzowej poniżej
zaworów i wodomierzy,
k) przemalowanie ścian komory technologicznej,
l) doszczelnienie przejścia przewodów technologicznych uszczelnionych łańcuchami
Integra w komorze technologicznej,
m) doszczelnienie obudowy lamp celem eliminacji powstawania skroplin,
n) comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
poprzez wciśnięcie przycisku ,,TEST",
o) wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu wraz
z opracowaniem protokołu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i uaktualnieniem książki obiektu.
> Fontanna ,,Żabki" przy ul. Leśnej
a) , przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2019 to jest
zmontowanie systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie
pokrywy filtra piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji
wstępnej (bawełnianego filtra sznurkowego) - sposób wymiany i użyte materiały
wymagają zgodności ze specyfikacją techniczną urządzenia oraz inne czynności
niezbędne do uruchomienia fontanny,
b) . codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
c) . codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz
ze stosowaniem preparatów chemicznych utrzymujących wodę w czystości
sanitarnej - zapewnienie preparatów chemicznych po stronie Wykonawcy,
d) . pięciokrotną pełną wymianę wody w czasie sezonu obsługowego wraz
z każdorazowym umyciem niecki fontanny,
e) . zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu
sezonu obsługowego,
f) . usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu
wodnego, elektrycznego, wentylacyjnego i ogrzewania z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
g) . doszczelnienie przejścia przewodów technologicznych uszczelnionych łańcuchami
Integra w komorze technologicznej,
h) . comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
poprzez wciśnięcie przycisku ,,TEST",
i) , wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu wraz
z opracowaniem protokołu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i uaktualnieniem książki obiektu.
> Fontanna granitowa w Parku im. Adama Mickiewicza
a) , przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2019,
b) . codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
c) . codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego wraz
z usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z niecki fontanny,
d) . zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu
sezonu obsługowego,
e) . usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu
wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
f) . comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
poprzez wciśnięcie przycisku ,,TEST",
g) . wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu wraz
z opracowaniem protokołu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i uaktualnieniem książki obiektu.
> Kaskada wodna w Parku im. Adama Mickiewicza
a) , pozimowy przegląd zieleni towarzyszącej kaskadzie wraz z uzupełnieniem
brakujących roślin,
b) . wykonanie nawożenia nawozem otoczkowanym o przedłużonym działaniu,
c) . uzupełnienie żwiru oraz kory na rabatach,
d) . bieżące naprawy obudowy rabat (drewnianych i kamiennych) wraz z wymianą
uszkodzonych elementów,
e) . malowanie środkiem chroniącym drewno mostku wraz z wymianą uszkodzonych
elementów,
f) . przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2019 t. j.: zmontowanie
systemu hydraulicznego zdemontowanego przed zimą, sprawdzenie pokrywy filtra
piaskowego wraz z ewentualną wymianą, wymianę filtra filtracji wstępnej
(bawełnianego filtra sznurkowego),
g) . codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
h) . codzienny nadzór nad drożnością i szczelnością systemu wodnego, wraz
z usunięciem wszelkich zanieczyszczeń z kaskady wodnej,
i) , trzykrotna wymiana wody w kaskadzie,
j) . trzykrotne czyszczenie niecki kaskady wraz z każdorazowym umyciem niecki,
k) . zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu
sezonu obsługowego,
l) . usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu
wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
m) . comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
poprzez wciśnięcie przycisku ,,TEST",
n) . wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu wraz
z opracowaniem protokołu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i uaktualnieniem książki obiektu.
> Ciek wodny - źródła Warty w Kromołowie
a) , pozimowy przegląd zieleni towarzyszącej kaskadzie wraz z uzupełnieniem
brakujących roślin
b) . wykonanie nawożenia nawozem o przedłużonym działaniu (osmokote),
c) . uzupełnienie żwiru oraz kory na rabatach,
d) . bieżące naprawy obudowy rabat (kamiennych) wraz z wymianą uszkodzonych
elementów,
e) . przygotowanie systemu wodnego i elektrycznego do sezonu 2019,
f) . codzienny nadzór nad urządzeniami hydraulicznymi i elektrycznymi,
g) . zabezpieczenie na okres zimowy systemu wodnego i elektrycznego po zakończeniu
sezonu obsługowego,
h) . usuwanie wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych urządzeń i części systemu
wodnego i elektrycznego fontanny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4,
i) , wykonanie zamknięcia do komory pompy w celu uniemożliwienia dostępu osobom
nieuprawnionym,
j) . wymiana przewodu tłocznego od pompy zatapialnej,
k) . comiesięczne sprawdzanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego
poprzez wciśnięcie przycisku ,,TEST",
l) . wykonanie okresowej (rocznej) kontroli stanu technicznego obiektu wraz
z opracowaniem protokołu zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane i uaktualnieniem książki obiektu.

Dokument nr: WIZP.271.20.2019

Składanie ofert:
1. Ofertę można:
- złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, Punkt Informacyjny (parter UM):
- przesłać faksem na nr 32 67226 84;
- przesłać drogą elektroniczną na adres: zamowieniaoubliczne@zawiercie.eu
korzystając z wzoru ,,Formularza oferty" stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego
zaproszenia,
w terminie do dnia 12.04.2019 r. do godziny 12:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 30
listopada 2019 r. Termin uruchomienia obiektów wodnych w terminie do 3 dni od dnia
zawarcia umowy.

Wymagania:
3. W ramach umowy Wykonawca każdorazowo zgłosi Zamawiającemu wystąpienie awarii
systemu wodno-elektrycznego w celu ustalenia planu naprawy wraz z przewidywanym
kosztem niezbędnych urządzeń i materiałów celem akceptacji przez Zamawiającego.
Przewidywany koszt niezbędnych urządzeń i materiałów musi być skalkulowany i
przedłożony do akceptacji Zamawiającemu na podstawie co najmniej dwóch ofert
dostawców materiałów i urządzeń. Zgłoszenie nastąpi bezzwłocznie osobiście,
telefonicznie lub elektronicznie na adres e-mail wskazany w umowie. Wykonawca
dostarczy Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego, wraz z protokołem odbioru,
protokół opisujący przebieg awarii, sposób wykonania napraw i rozliczenie wartości
użytych urządzeń i materiałów, celem akceptacji przez Zamawiającego.
4. Wykonawca jest zobowiązany do usuwania wszelkich awarii wraz z wymianą niezbędnych
urządzeń i materiałów na własny koszt, przy czym wartość zastosowanych urządzeń i
materiałów nie przekroczy łącznie 15 % wartości ceny z oferty Wykonawcy w trakcie
trwania umowy. W przypadkach przekraczających wyżej wymienioną wartość Wykonawca
na własny koszt zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu oraz wbudowania urządzeń
i materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Dokumentacja dotycząca omawianych
urządzeń wodnych pozostaje do wglądu w Wydziale Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedze i
doświadczenie, ti.
> wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co
najmniej jedno zamówienie polegające na obsłudze systemu wodno-elektrycznego
fontann o wartości co najmniej 50.000,00 złotych brutto.
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca
zobowiązany jest podać na jaka wartość do momentu upływu terminu składania ofert,
umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania
warunku.
2. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawcy powinni złożyć:
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywanych usług (sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
niniejszego zaproszenia) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
2) dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane należycie.
Z treści powyższych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca
wykonał lub wykonuje należycie zamówienia polegające na obsłudze systemu
wodno-elektrycznego fontann.
Dokumentami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane.
V. Miejsce, termin oraz forma składania ofert
2. Do oferty należy dołączyć:
> Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
wykonywanych usług (według załącznika nr 3 do niniejszego zaproszenia),
> Dokumenty potwierdzające, że w/w usługi zostały wykonane bądź są wykonywane
należycie,
> Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli ofertę podpisuje osoba inna
niż wskazana w KRS lub innym właściwym rejestrze.
VII. Termin związania ofertą
Termin związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 14 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcą: pisemnie, telefonicznie, faksem lub drogą
elektroniczną.
IX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zamawiający wymaga, aby wykonawca zawarł z nim umowę, zgodnie ze wzorem, który
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
X. Warunki wyboru Wykonawcy
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w terminie określonym przez
Zamawiającego. Oferta dodatkowa nie może zawierać cen wyższych niż te, które
zostały zaoferowane w złożonej ofercie.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania do uzupełnienia dokumentów i/lub
wyjaśnień treści złożonej oferty, tylko Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie złożył wymaganego pełnomocnictwa albo złożył
wadliwe pełnomocnictwo - Zamawiający może wezwać do jego złożenia w terminie
przez siebie wskazanym.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dalszego nierozpatrywania oferty w szczególności
w przypadku, gdy nie będzie odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa
w ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ustalenia i doprecyzowania warunków realizacji
zamówienia w celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert.
7. W przypadku złożenia oferty, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia tej oferty bez dalszego jej
rozpatrywania.
8. Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również
nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Niniejsze
zapytanie ofertowe nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu
przepisów Prawa zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania
Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo
do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert i unieważnienia
rozeznania.
9. Wykonawcy nie przysługuje przewidziana Prawem zamówień publicznych procedura
odwoławcza od decyzji Zamawiającego o wyborze oferty.
10. Zamawiający zastrzega, że całościowa oferowana cena stanowi informację publiczną w
rozumieniu Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
11. Informacja o wyborze oferty lub rezygnacji z realizacji zamówienia zostanie przekazana
Wykonawcom, którzy złożyli oferty, drogą elektroniczną.

Uwagi:
Kryterium stanowi najniższa cena brutto (cena brutto - 100%).

Kontakt:
2. Informacji dotyczących zamówienia udzielają osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami:
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia - Artur Miszczyk, Kamila Dworak,
Witold Bylewski - Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. 32 4941259.
- w sprawach dotyczących procedury postępowania - Anna Siejka, Wydział Inwestycji i
Zamówień Publicznych, tel. 32 4941267, fax. 32 6721513.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.