Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
712z dziś
4516z ostatnich 7 dni
17020z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie przyłączy nn w systemie zaprojektuj wybuduj

Przedmiot:

Wykonanie przyłączy nn w systemie zaprojektuj wybuduj

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna
al. Marsz. J. Piłsudskiego 51
26-110 Skarżysko-Kamienna
powiat: skarżyski
tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
agnieszka.brodniewicz@pgedystrybucja.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Skarżysko-Kamienna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NA
Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy
ramowe w systemie zaprojektuj wybuduj na terenie RE Skarżysko - PE Starachowice - obszar gmin:
Starachowice, Mirzec , Wąchock, Brody Iłżeckie, Skarżysko-Kościelne.
Kategoria zakupowa według BKW:
Nr 1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN
oraz
Nr 5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN
3. PRZEDMIOT ZAKUPU
3.1. Przedmiotem zamówienia są wykonanie dokumentacji projektowych oraz robót budowlanych w branży
elektroenergetycznej polegające na sukcesywnym wykonywaniu kablowych przyłączy elektroenergetycznych
niskiego napięcia wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów dla celów przyłączania nowych odbiorców
Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o
umowy ramowe w systemie zaprojektuj wybuduj na terenie RE Skarżysko - PE Starachowice - obszar gmin:
Starachowice, Mirzec , Wąchock, Brody Iłżeckie, Skarżysko-Kościelne.
3.2. realizowanych sukcesywnie za cenę ryczałtową wyliczoną w oparciu o wykaz cen standardowych
elementów przyłączy z oferty wykonawcy stanowiącej załącznik do umowy.
Kategoria zakupowa według BKW:
Nr 1. Usługi projektowe w zakresie przyłączy nN
oraz
Nr 5. Roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy nN
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w niniejszym postępowaniu według w/w kategorii, wyłącznie przez
Wykonawców zarejestrowanych w BKW w tej kategorii. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć
PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
2 z 3
ofertę, w kategorii wskazanej w Instrukcji wraz ze złożeniem wniosku o rejestrację w BKW (wniosek z datą tą
samą co oferta).
3.3. Roboty budowlane Wykonawca realizuje na podstawie art. 29 A ustawy Prawo budowlane.
3.4. Szczegółowy opis wymagań technicznych znajduje się w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1
do SIWZ.
4. Obowiązki Wykonawcy przed złożeniem oferty:
1/ Zapoznać się z warunkami i wymaganiami ofertowymi, treścią SIWZ wraz z załącznikami, oraz treścią
projektu umowy,
2/ W/w. warunki uwzględnić w złożonej ofercie.

Dokument nr: 493/LZA/AB/2019, 2363/ 2019/GL/LZA/AB

Otwarcie ofert: MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT (NIEJAWNE)
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki (Budynek magazynu Głównego),
ul. Szydłowiecka 26a - świetlica 2019-04-16 r. o godz. 0900. Otwarcie ofert jest niejawne.

Specyfikacja:
SIWZ do uzyskania w PGE Dystrybucja S.A. Skarżysko-Kamienna ul. Szydłowiecka 26a, Departament Logistyki
budynek Magazynu Głównego w pok. nr 12 oraz do pobrania na stronie internetowej
http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna, Departament Logistyki, ul. Szydłowiecka 26 - pokój nr 213 -
sekretariat na II piętrze do dnia 2019-04-16 r. do godz. 0800.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAKUPU
Zamówienie będzie realizowane w okresie do 30.04.2020r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na
realizację zadania. Zlecenia na wykonanie poszczególnych przyłączy będą przekazywane do dnia
20.01.2020r. lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zadania
Dla realizacji konkretnego typowego przyłącza strony ustalają termin realizacji, nie dłuższy niż 100 dni dla
prac w systemie zaprojektuj i wybuduj, lub 60 dni dla samej dokumentacji projektowej, lub 40 dni dla robót
budowlanych liczony od daty otrzymania zlecenia uszczegóławiającego.

Wymagania:
INFORMACJE O WARUNKACH WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Informacje o warunkach udziału w postępowaniu o udzieleniu zakupu oraz informację o oświadczeniach
i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zakupu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
12. INNE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert niniejszym postępowaniu według kategorii i zasadach wskazanych
w pkt. 5.2 SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty za pomocą aukcji elektronicznej.
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY PGE Dystrybucja S.A.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie (niniejszej wiadomości lub którymkolwiek z jej załączników) stanowią Tajemnicę przedsiębiorcy
PGE Dystrybucja S.A. Jeżeli nie są Państwo upoważnieni do odbioru takich informacji lub otrzymali je przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistniałej sytuacji oraz zniszczenie Dokumentu lub jego usunięcie z Państwa nośników/zasobów).

Uwagi:
KRYTERIA OCENY OFERT
SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT ZNAJDUJE SIĘ W SIWZ.
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELENIA INFORMACJI
- w sprawach proceduralnych: Agnieszka Brodniewicz
e-mail: agnieszka.brodniewicz@pgedystrybucja.pl
- w sprawach technicznych Szymon Świtowski tel. (41) 25 26 268,
e-mail: szymon. switowski@pgedystrybucja.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400.
Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz postępowania zakupowego będą
umieszczane na stronie internetowej http://www.pgedystrybucja.pl/przetargi

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.