Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych

Przedmiot:

Utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61
02-777 Warszawa
powiat: Warszawa
telefon 22 443 72 78
sport@ursynow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Utrzymanie i pielęgnacja nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
3. Szczegóły przedmiotu zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w oddzielnym dokumencie

Dokument nr: UD-XII-WSR.271.6.2019.PNI

Składanie ofert:
9. Miejsce i termin złożenia oferty: (jeden z niżej wymienionych sposobów):
1) Drogą elektroniczną - ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2019 (piątek) do godziny 16.00 na e-mail: sport@ursynow.pl
Należy przesłać wypełniony, podpisany i następnie zeskanowany formularz ofertowy wraz z dokumentami o których mowa w pkt 7 (wszystkie dokumenty muszą zostać wypełnione, podpisane przez uprawnioną osobę lub osoby, następnie zeskanowane i dołączone do wiadomości email jako załączniki). W tytule lub treści maila należy umieścić treść:
Oferta na utrzymanie i pielęgnację nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
UWAGA - jako termin złożenia oferty należy rozumieć termin skutecznego dostarczenia wiadomości email z ofertą na adres poczty elektronicznej Zamawiającego (tj. adres sport@ursynow.pl).
W przypadku chęci sprawdzenia czy zamawiający otrzymał wysłaną ofertę, należy zawrzeć taką prośbę w wiadomości email z ofertą (lub ustawić opcję potwierdzenia otrzymania wiadomości) lub skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Wydziału Sportu i Rekreacji pod numerem telefonu 22 443 72 78 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00)
2) Osobiście - ofertę należy złożyć do dnia 12.04.2019 (piątek)
do godziny 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (Aleja KEN 61, 02-777), w holu głównym na parterze - stanowisko nr 2.
Na kopercie należy umieścić treść: Oferta na utrzymanie i pielęgnację nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: od 22 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.
2. Miejsce realizacji zamówienia: 8 ogólnodostępnych obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Wymagania:
4. Kryteria oceny ofert: Cena 100%
5. Wykonawca ubiegający się o zamówienie winien spełniać następujące warunki:
1) Wykazać, że w latach 2014-2019 wykonał w sposób należyty usługi kompleksowej konserwacji sztucznej nawierzchni na boiskach do piłki nożnej, które dotyczyły nie mniej niż 15 000 m2 nawierzchni.
2) Wykazać, że w że w iatach 2014-2019 wykonał w sposób należyty usługi czyszczenia boisk lub innych obiektów sportowych o nawierzchni poliuretanowej, które dotyczyły nie mniej niż 6 000 m2
nawierzchni.
6. Na potwierdzenie spełniania powyżej wskazanych warunków wraz z ofertą należy przedłożyć:
1) wypełniony wykaz stanowiący załącznik nr 1 do zapytania
2) wypełniony wykaz stanowiący załącznik nr 2 do zapytania
7. Oferta powinna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy podpisany przez osobę upoważnioną
2) wypełniony formularz cenowy, podpisany przez osobę upoważnioną, zawierający dokładne ceny poszczególnych czynności realizowanych w ramach zamówienia - formularz cenowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania
3) wypełnione wykazy stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do zapytania, o których mowa w pkt. 6
4) wykaz zawierający listę urządzeń, którymi będą wykonywane czynności pielęgnacji i konserwacji obiektów sportowych - wykaz stanowi załącznik nr 4 do zapytania
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę z podaniem ceny brutto wraz z podatkiem należnym Wykonawcy w PLN( z VAT ), a w przypadku innych kryteriów wraz z podaniem ich wartości, należy sporządzić w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym dokumenty. Całość oferty wraz z załącznikami należy wysłać w sposób wskazany w pkt 9 Zapytania ofertowego. W tytule lub treści należy opatrzeć podpisem:
Oferta na utrzymanie i pielęgnację nawierzchni ogólnodostępnych boisk sportowych znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy od 22 kwietnia 2019 r. do 14 czerwca 2019 r.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.