Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2764z ostatnich 7 dni
15384z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup materiałów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup materiałów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: RAMBSp. z o.o
Piaski 2
97-400 Bełchatów
powiat: bełchatowski
tel. +48 44 737 78 01, tel.: 44 737 77 93, tel. 44 737 78 35, tel. 44 737 78 08
marcin.adaszek@ramb.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup materiałów elektrycznych zgodnie z SIWZ dla KWB Bełchatów.
Przewody - tabela nr 1. Osprzęt i skrzynki elektryczne - tabela nr 2.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Ogólna charakterystyka Zamówienia: Dostawa materiałów elektrycznych wg zakresu dostawy wyspecyfikowanego w zestawieniu nr 1 do SIWZ.
4.2. Okres gwarancji jakości na dostarczone w ramach Dostawy przedmioty zamówienia zgodnie z załączonym projektem umowy - Załącznik nr 2.

Dokument nr: 144/D/2019/MA

Otwarcie ofert: 17.5.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu niejawnym.

Składanie ofert:
.Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie RAMB Sp. z o.o., Piaski nr 2, 97-400 Bełchatów terminie do dnia 16.04.2019 r. do godziny 15.00 lub przesłać na wyżej wymieniony adres. Biuro jest czynne w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00

Wymagania:
17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
17.1. Wszystkie dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu, sposobu, warunkowi zasad wysyłki wyrobów należy przedstawić w dodatkowym załączniku do oferty, o ile nie można ich wskazać w ofercie.
17.2. Oferta w formie pisemnej powinna być umieszczona w kopercie, koperta musi być zamknięta, zabezpieczona w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta musi być oznakowana w sposób następujący:
RAMB Sp. z o.o. Piaski nr 2 97-400 Bełchatów
,,144/D/2019/MA - Dostawa materiałów elektrycznych.
UWAGA! Koperta musi być oznaczona nazwą Dostawcy
17.4. Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do zwrotu ofert (bez zapoznania się z ich z treścią) do Dostawcy, który złoży ją po terminie.
17.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
17.5.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość obecności Dostawców podczas otwarcia kopert z ofertami.
17.6. Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.
17.6.1. Dostawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.
17.6.2. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym wyrazem ,,ZMIANA".
17.6.3. Dostawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi pkt. 17.2, dodatkowo oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE".

Kontakt:
12. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora Postępowania z Wykonawcami, osoby do
porozumiewania się z Dostawcami.
Osoby, do kontaktów z Dostawcami w zakresie udzielania informacji dotyczących zapisów specyfikacji.
12.1. w sprawach ogólnych: p. Marcin Adaszek w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, tel.: 44 737 77 93, e-mail: marcin.adaszek@ramb.pl
12.2. w sprawach technicznych: p. Rafał Kowalik w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 35 e-mail: rafal.kowalik@ramb.pl
12.3. w sprawach technicznych: p. Dariusz Piskuła w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 08 e-mail: dariusz.plskula@ramb.pl
12.4. w sprawach technicznych: p. Paweł Jarzębski w godzinach 7.00 - 15.00 w dni robocze, nr tel. 44 737 78 40 e-mail: pawel.jarzebski@ramb.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.