Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
347z dziś
3027z ostatnich 7 dni
15700z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa systemu klimatyzacji

Przedmiot:

Naprawa systemu klimatyzacji

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w Warszawie
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa
powiat: Warszawa
22-601 -28-81, 502-631-017, 603-398-957 5
wirblp@policja.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Naprawa dwóch systemu klimatyzacji VRF Fujitsu w budynku KGP przy ul. Wiśniowej 58
w Warszawie w zakres prac wchodzi:
1) usunięcie nieszczelności układu chłodniczego
2) uzupełnienie izolacji zimnochronnej na instalacji
3) uruchomienie i regulacja systemu VRF Fujitsu
4) protokół szczelności do CRO
Dane techniczne:
1) system nr 1 (czynnik chłodniczy R407C - 14 kg) jednostka zewnętrzna A072TPBMF /
T00577 + 7 jednostek wewnętrznych kaset
2) system nr 2 (czynnik chłodniczy R407C - 14 kg) jednostka zewnętrzna A072TPBMF /
T00563 + 7 jednostek wewnętrznych kaset
Uwaga: materiały niezbędne do usunięcia nieszczelności tj: freon, części wymienione
w czasie usuwania nieszczelności zostaną rozliczone kosztorysem powykonawczym.

Dokument nr: Cir-598/2019

Specyfikacja:
4 Miejsce i sposób pobrania zapytania ofertowego oraz uzyskania dodatkowych informacji
i dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia:
Niniejsze zapytanie zostaje umieszczone na stronie internetowej KGP (platforma zakupowa
Marketplanet).

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć do 16.04.2019 r. do godz. 10;00, na platformie zakupowej Marketplanet
na formularzu ofertowym załączonym do prowadzonego postępowania.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
W terminie ustalonym z zamawiającym

Wymagania:
5 Kryteria wyboru ofert: najniższa cena, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
unieważnienia wyboru ofert bez podawania przyczyn.
6 Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia, w zakresie wymaganych
dokumentów i oświadczeń (dostarczyć przy podpisywaniu zlecenia):
- doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia, certyfikat FGAZ, uprawnienia elektryczne do
1 kV
- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert
7 Istotne postanowienia umowy/zlecenia, które zostaną zawarte w jej treści:
płatność 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem odbioru prac
8 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli taki warunek został
postawiony: nie dotyczy.
9 Warunki gwarancji i rękojmi:
12 miesięcy na wykonaną usługę
10 Sposób przygotowania oferty:
Oferta w formie pisemnej w języku polskim na formularzu ofertowym
11 Informacja o możliwości przeprowadzenia negocjacji z wykonawcami spełniającymi wymogi
Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje negocjacji z wykonawcami.
Uwaga! Rozpatrywane
będą tylko oferty złożone na formularzu ofertowym.

Kontakt:
Dodatkowe informacje udzielane są przez:
Wydział Inwestycji i Remontów KGP BLP KGP
22-601 -28-81, wirblp@policja.gov.pl,
Zamawiający udzieli informacji w zakresie przedmiotu zamówienia telefonicznie: 502-631-017,
603-398-957

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.