Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3723z ostatnich 7 dni
15553z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont przepustów

Przedmiot:

Remont przepustów

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wisła
Plac Bogumiła Hoffa 3
, 43-460 Wisła
powiat: cieszyński
tel. 338552425
msd@um.wisla.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Wisła
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Miasta Wisła zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.
,,Remont 4 przepustów zlokalizowanych wzdłuż ul. Polnej w Wiśle"
W ramach zamówienia należy wykonać remont przepustów zlokalizowanych wzdłuż ul. Polnej, zgodnie
z dokumentacją znajdującą się w załącznikach (opis techniczny prac, przedmiar robót).

Dokument nr: GK.7031.2.8.2019.MP

Składanie ofert:
3. Termin składania ofert: 15 kwietnia 2019 r. do godz. 10;00
4. Sposób i miejsce składania ofert: Oferty można przesyłać droga mailową na adres: msd@um.wisla.pl lub
złożyć osobiście (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Wiśle)
- na adres Zamawiającego Urząd Miejski w Wiśle pi. B. Hoffa 3, 43-460 Wisła. Ofertę należy włożyć do
koperty i opisać ,,Oferta na wykonanie remontu 4 przepustów zlokalizowanych wzdłuż ul. Polnej w Wiśle"

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 31 maja 2019 r.

Wymagania:
W postępowaniu o zapytanie ofertowe mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności lub czynności umożliwiających realizację przedmiotowego zamówienia,
posiadają wiedzę i doświadczenie umożliwiające realizację przedmiotowego zamówienia. Do oferty cenowej
należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego w/w uprawnienia oraz aktualne zaświadczenie
o przynależności tej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa. Ponadto oferent winien udokumentować, że
w okresie ostatnich 2 lat wykonał przynajmniej jedną usługę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia.
Do odbioru końcowego wykonawca winien dostarczyć wszelkie dokumenty i atesty lub deklaracje zgodności na
zabudowane materiały.
Wykonawca udzieli 60-miesięcznej rękojmi/gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia.
1. Wymagane dokumenty
Prosimy o wypełnienie załączonego formularza ofertowego.
Do oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenia nr 1 i 2 (wzory w załączniku),
2) Wypełniony kosztorys ofertowy,
3) Zaparafowany projekt umowy,
4) Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
5) Dokumenty potwierdzające wykonanie w okresie ostatnich 2 lat usługi o charakterze podobnym do
przedmiotu zamówienia- referencje.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyn.

Kontakt:
5. Kontakt z zamawiającym: Szczegółowych informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają
pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu (033) 855-32-97.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.