Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
632z dziś
3312z ostatnich 7 dni
15984z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odtworzenie pasa drogowego po inwestycjach realizowanych siłami własnymi

Przedmiot:

Odtworzenie pasa drogowego po inwestycjach realizowanych siłami własnymi

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o
ul. Krakowska 64
25-701 Kielce
powiat: Kielce
Telefon: 41 365 31 00
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: 3000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg w trybie nieograniczonym niepublicznym na zadanie pn.: "Odtworzenie pasa drogowego po inwestycjach realizowanych siłami własnymi
Spółki Wodociągi Kieleckie"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest odtworzenie pasa drogowego po inwestycjach realizowanych siłami własnymi Spółki .Wodociągi Kieleckie" na terenie miasta Kielce oraz Gmin: Masłów. Zagnańsk i Sitkówka - Nowiny.
2 Zadanie należy realizować zgodnie z n/w warunkami technicznymi i wymaganiami Zarządcy pasa drogowego i Zamawiającego: Ogólne warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wymagane przez Miejski Zarząd Dróg (MZD) w Kielcach na terenie miasta Kielceo
Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć pas drogowy zgodnie z n/w warunkami:
2.1 Wykopy zasypywać piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia w zależności od miejsca:
a) zieleńce należy odtworzyć do uzyskania wskaźnika zagęszczenia lo=0,97,
b) chodniki, krawężniki, parkingi i zjazdy należy odtworzyć do uzyskania wskaźnika zagęszczenia lo = 0.98 pod chodnikami lo = 1.0.
c) jezdnie, pobocza i nawierzchnie gruntowe należy zasypać, warstwami gr. 30 cm z zagęszczeniem każdej warstwy do lo = 0.97 przy głębokości wykopu ponad 1.2 m oraz uzyskania wskaźnika zagęszczenia lo = 1.0 przy głębokości do 1,2 m.
d) jezdnie o nawierzchni bitumicznej zagęścić piaskiem warstwami gr. 30 cm do uzyskania wskaźnika zagęszczenia lo = 1,0.
2.2. Odtworzenie nawierzchni wykonać w nawiązaniu do istniejących spadków podłużnych i poprzecznych:
a) zieleńce - usunąć kamienie i zanieczyszczenia, rozścielić warstwę humusu gr. 5 cm, obsiać nasionami traw,
b) parkingi, zjazdy, krawężniki - odtworzyć z zachowaniem równości i spadków.
c) chodniki:
o z płyt betonowych ułożyć na 15 cm podbudowie z piasku,
o z kostki betonowej odtworzyć warstwami z gruntu stabilizowanego grubości 10 cm, z podbudową z kruszywa drobnego 2/4; 2/6.3;
d) nawierzchnie gruntowe (jezdnie, pobocza) odtworzyć poprzez wykonanie górnej warstwy
0 gr. 20 cm z tłucznia z zawałowaniem,
e) nawierzchnie z tłucznia drogowego odtworzyć jak w istniejącej nawierzchni z tłucznia na podbudowie grubości 20 cm z zaklinowaniem i zamiałowaniem,
f) z kostki kamiennej, kostki wibroprasowanej lub betonowej (trylinka) i podobnych, odtworzyć na podbudowie gr 15 cm z tłucznia kamiennego na warstwie odcinającej z piasku
1 warstwie odsączającej pod podbudową tłuczniową gr 10 cm z zachowaniem warunków geometrycznych,
g) jezdnie o nawierzchni bitumicznej wykonać z podbudową z tłucznia kamiennego gr. 25 cm. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Obie warstwy bitumiczne należy wykonać z zakładami 0,5 m poza pionowe krawędzie wykopu. Skład i grubość mieszanki mineralno - bitumicznej należy uzgodnić z MZD w Kielcach.
2.3 W przypadku odbudowy nawierzchni dróg nowych objętych gwarancją w/w grubości mogą ulec zwiększeniu. Skład mieszanki mineralno - bitumicznej należy uzgodnić z Zarządcą pasa drogowego.
2.4 Materiały użyte do odtworzenia nawierzchni nie mogą być zniszczone ani uszkodzone, teren należy uporządkować, oczyścić i przywrócić do stanu pierwotnego.
2.5 W przypadku wydania decyzji przez M2D na prowadzenie robót w ramach określonej inwestycji, będącej wynikiem złożenia wniosku o zajęcie pasa drogowego, szczegółowe warunki odtworzenia nawierzchni będą rozpisane w treści w/w decyzji.
Ogólne warunki techniczne odtworzenia pasa drogowego wymagane przez Powiatowy Zarzad Dróg w Kielcach (PZD) na terenie gmin Masłów. Zagnańsk. Sitkówka-Nowiny.

Otwarcie ofert: o Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2019 r. o godz 12. 05 w siedzibie Zamawiającego

Specyfikacja:
o Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej w załączniku http:/www wod-kiel .com. pl oraz w siedzibie Zamawiającego - Biuro Obsługi Klienta.

Składanie ofert:
o Miejsce składania ofert: Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Biuro Obsługi Klienta 25-701 Kielce, ul. Krakowska 84
o Termin składania ofert upływa dnia 16.04.2019 r. do godz. 12.00

Wymagania:
VII. WARUNKI DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: trzy tysiące PLN)

Uwagi:
o Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej będą:
najniższa Cena - waga kryterium 100 %

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.